Yerel yönetim birimlerinden olan muhtarlar, mahallelerde devleti temsil eden kişilerdir. İkamet, nüfus, vergi ilanı, seçim düzenlenmesi, sağlık hizmetleri, güvenlik hizmetleri, sosyal etkinlik gibi bir çok konuda muhtarlar faaliyet göstermektedir. Bölge olarak sorumluluk alanları içerisinde hizmet ederler. Muhtarlık seçimlerinde ön planda tutarak kendisini doğru seçim olarak gösterecek çeşitli yollara başvurulabilir. Sloganlar kurumsal firmalarda olduğu gibi seçimlerde ..

Read more

İslam tek ve son din olarak Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiştir. Kuran-ı Kerim, son din olan İslam dininin kutsal kitabıdır. Geçmişten günümüze kendi varlığını korumuştur. Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimizi yaptıkları sünnet, İslam’ın iki ana kaynağı olmaktadır. Kaynakların çeşitli alim insanlar tarafından farklı yorumlanmaları beraberinde yeni mezhepleri ortaya çıkarmıştır. İslam dininin önde gelen alimleri tarafından ..

Read more

İnsanların zenginliğe ve modern hayata merakı sonucunda sanayileşme ve fabrikalaşma hızla artış göstermiştir. Doğal yaşam alanlarının yerini betondan binalar alarak kendilerine şehirler kurmuşlardır. Doğanın varlığının varlığından uzaklaşarak daha çok betonlaşan bir dünya kurmuşlardır. Bizler de bu yazımızda insanların sebep olduğu çevresel sorunları sizlerle paylaşacağız. İnsanlar doğaya olan yaklaşımları çok acımasızca olmuştur. Ağaçlık alanları yok ederek ..

Read more

Küresel büyüme beraberinde küresel çapta sorunları getirmektedir. Küresel sorunları tetikleyen unsurların ortaya çıkması genel olarak dünyanın yapısına zarar vermektedir. Sorunlara dair çözümler üretilerek olası sera etkisinin verdiği zararlar azaltılmalıdır. Sanayileşme, fabrikalaşma, makineleşmeye bağlı olarak ülkelerin coğrafi yapılarına ciddi zararlar vermektedir. Ülkelerin üretime ağırlık vermesi, çevrelerine karşı duyarsız davranmalarından dolayı bütün dünya bundan etkilenmektedir. Sanayileşme beraberinde ..

Read more

Belediye başkanı seçimlerinin yanında belediye meclis üyelerinin de seçimleri yapılır. Meclis üyeleri partilerin oy pusularında yer alır. Muhtarlık seçimlerinde de görmüş olursunuz meclis üyeleri yazar. Belediye ile belediye meclisi birbirinden ayrılmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri yasalar tarafından belirlenmiştir. Belediye hizmetleri, stratejik, adil, uygun, düzenli işlenmesi için halka açık idare edilir. Mecliste alınan kararlar halk ..

Read more

Teknolojinin gelişmesi hayatımıza yeni araçların ve beraberinde getirdiği yeni ölçü birimlerini sağlar. Buna örnek vermek gerekirse ağırlık, kütle, hacim, yoğunluk gibi ölçü birimlerinin dışında birde dijital ölçü birimleri vardır. Teknoloji çağında yaşadığımızda bu ölçü birimleri hayatımızın her alanına karşımıza çıkabilir. Eskiden çeşitli ölçü birimleri kullanılırken teknoloji alanında dijital ölçü birimlerinden yararlanılır. Artık veriler dijital ortamlarda ..

Read more

Her canlı dünyaya eşit şartlarla gelmemekte. Kimisi doğuştan engelli olurken çeşitli sağlık sorunları ile dünyaya gelebilir. Kimin ne zaman bu duyguyu yaşayacağı asla bilinmez, zaman insanın başına ne geleceğini gösterir. Engellilerin yaşadığı zorlukları anlamamız, onlara karşı empati kurarak hassas yaklaşmamız adına engelliler haftası planlanmıştır. Engelli insanların hayatlarını zorlaştırmak değil kolaylaştırmak için çabalanmalı. Kaza sonucunda olabileceği ..

Read more

İnsanlar kendi iç dünyasında duygu ve düşünceleri dışarıya yansıtarak ortaya çıkardıkları eserlerdir. Bir metin duygu ve düşünce birimi ile kazandığı olgunluk ve değer onu çok daha kıymetli yapar. Sanat eserlerine değer katan o eserlere yüklenen değerdir. Derinlik ve anlatımlar sanat eserlerini belirler. Metinler kazandığı bu değerler sayesinde daha anlaşılır olmasıdır. Metnin sanat eseri olmasını sağlayan ..

Read more

Sağlık her şeyin başında gelir. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenmek ve spor gereklidir. Bağışıklık sistemi kuvvetli olduğu müddet hastalıklardan korunur daha uzun ömürlü yaşamımızı sürdürürüz. Sağlık olmadan insanların sosyalleşme, toplum içinde olması, çalışması mümkün değildir. Her şeyden önce sağlığımıza özen göstermeliyiz. Hastalık ve çeşitli mikroplara karşı savunmamızı yapmamız gerekir. Sağlıklı yaşama ulaşmak için elimizden gelenin ..

Read more

Meslek seçimine doğru giderken üniversite sınavına hazırlanan ve iktisat bölümünü seçecek adaylara mesleğin gerektirdiği taban puan, geleceği hakkında ve genel bilgileri sizlere sunacağız. Tükenebilir kaynakların, insan ihtiyacının karşılaması, kaynakların arttırılması, üretilen mal ve hizmetlerin paylaşımı gibi konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Çeşitli alanlarda mal ve hizmetlerin paylaşımına dair bilgiler sunulur insanlara aktarılır. Tükenebilir kaynakların en ..

Read more