Author : usta

Home » Articles posted by usta

Her canlı türü belli bir hücre yapısına sahiptir. Sitoplazma ve çekirdekten oluşmaktadır. Hücre bölünmesi sonucunda kendini kopyalayarak hücre sayısında artış gösterir. Kromozom sayısı canlılara göre değişiklik gösterir. Her canlının kromozom sayısı aynı değildir. Canlıları incelediğimizde farklı farklı kromozomları vardır. Her canlının kalıtımsal bilgilerini taşıyan kromozomları değişkenlik gösterir. Farede 42, köpekte 78, kurbağa da 26, insanda ..

Devamı

Güneşimiz dünyamız gibi büyük patlama sonucuna evrene yayılmıştır. Yaşı tam olarak bilinmemekte ancak Astrofizikçiler tarafından 4.57 milyar yıldır var olduğu düşünülmekte. Güneş dünyamızın ısınması ve aydınlanması için önemlidir. Varlığı sayesinde dünyamızda canlı yaşamı gözlemlenmektedir. Güneşin nasıl oluşumu insanların aklında soru işareti olmaktaydı. Milyarlarca yıl boyunca galaksi yoğun madde bulutlarıyla sarılıydı. Bulutlar döndükçe yassılaşan madde merkeze ..

Devamı

Doğal ortamda bulunan her şey kirlilikten dolayı zarar görür kullanılamaz hale gelebilir. Doğal çevrenin korunması için herhangi bir şekilde zarar verilmemesi gerekir. Gelişen dünyada sanayileşme ile makineler, fabrikalar artarak şehirleşmenin getirdiği etkiler sonucunda çok daha yıkıcı hale gelmektedir. Çevre kirliliği ses, ışık, toprak, hava ve suyun kirlenmesi sonucunda oluşur. Sahip olduğumuz kaynakların kirlenmesi beraberinde inanılmaz ..

Devamı

İnsanlar, besin zincirinin en üstünde yer alır. Yaşayan diğer canlılardan farklı özellikleri vardır. İnsanın üstün olmasını sağlayan akıllı ve düşünen canlı olmasıdır. Zamanla insanlık gelişerek büyük yapılar yapmış, yaşamlarını iyileştirmişlerdir. Vücut yapısı da düşünmesine elverişli olmasıyla nesli binlerce yıldır devamlılık göstermiştir. Yaşamlarında en üst noktaya ulaşan insanlar teknoloji ile hayatları kolaylaştırmıştır. İnsanlar her açıdan diğer ..

Devamı

Uzunluk ölçü birimleri sadece düz alan hesaplamasında değil arsa gibi alanların ölçümünde dahi kullanılmakta. Dönüm, dekar, hektar, metrekare olmak üzere ölçüler ayrılmaktadır. Arazinin büyüklüğüne göre küçükten büyüğe ölçü birimleri kullanılarak hesap edilir. Tapu kadastroda iş yapan kişiler özellikle bu hesaplamalarla oldukça içli dışlı olarak faaliyetlerini yürütürler. Arazi ölçümlerinde dönüm ve dekar hesaplamaları birbirine eşit olmaktadır. ..

Devamı

Maddenin gözle görülemeyecek kadar küçük yapıtaşına atom denir. Atomlar yayılabilir özellikte olup tümü hareketli taneciklerdir. Atom, çekirdek ve enerji katmanları olmak üzere iki kısımlıdır. Bu ayrı kısımlarda ise atomu oluşturan ve alt parçacıkları adı verilen proton, nötron ve elektronlar bulunmaktadır. Alt parçacıkların her biri atom içerisinde farklı şekilde konumlanmıştır. Çekirdekte proton ve nötronlar yer alırken, ..

Devamı

Yalancı ve hilekar olmak toplum içinde huzursuzluğa, var olan huzurunda bozulmasına sebeptir. İnsanlara güvenilmediği gibi yalanla beraber toplum içinde sorunlar meydana gelir. Yalancı bir yalan söyler iki yalan söyler üçüncü de doğru söylese dahi kimse inanmaz. Müslüman olan dinine bağlı bir mümin asla yalan söylemez. Yalanın kötü olduğunu bilerek başkasının günahına gireceğini de bilir. Eline ..

Devamı

Bilimin kendisi geliştirmesi ve devam ettirebilmesi için özgür düşünce yapısına sahip olması gerekir. Bilimsel açıdan devamlılığın sağlanması için özgürlük kısıtlanmamalı. Bilim ve teknik olmazsa olmazları arasındadır. Bilim insanların merak ettikleri soruların cevabını ulaştırarak açıklığa kavuşturmaktadır. Bilim en çok sağlık alanında insanlara yol göstermektedir. Bilim özgürlüğü, bilimin tarafsız ve baskı altında olmadan bilimsel araştırmalarını sağlıklı olarak ..

Devamı

Yaşadığımız yeri hem ev hem ofis amaçlı kullanılmasına home ofis denir. Günümüzde serbest meslek sahibi kişilerin genellikle tercih ettiği çalışma düzenidir. Ev ortamında gerekli işlerini yaparak kazanç sağlarlar. Evin bir odasını genelde home ofis tarzında kullanırlar. Kendilerine ait odalarında çalışmalarını yaparlar gelir elde ederler. Ek olarak şirketlere bağlı olarakta çalışabilirler. İşlerini bilgisayar ortamından hallederek gerekli ..

Devamı

Saltanat, Osmanlı Devletinin benimsediği yönetim biçimidir. Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilmekteydi. Ülke topraklarının üzerinde tek söz sahibi padişah sayılırdı. Ailesi çeşitli unvanlarla kutsanır, ülke genelinde söz sahibi olmaktaydı. Hanedan üyeleri tarafından yönetilme biçimi olmaktadır. Devletin başında padişah başkanlık görevini yapardı. Vefatı halinde oğulları arasında en büyük olan başa geçmekteydi. Padişah olarak görev yapmış ..

Devamı