Author : usta

Home » Articles posted by usta

Tarih bilimi geçmişte yaşanan olaylar hakkında bilgi toplar, keşifler yapar ve olayları aydınlatır. Tarih bilimi geçmişte vuku bulmuş olayları keşifler ile ortaya çıkartır. Birçok bilimden yararlanarak geçmişte neler olmuş hakkında araştırmalar yapar. Kısaca tarih geçmişimiz hakkında bilgi verir. Tarihi öğrenmek geçmişimizi öğrenmektir. Tarih tekerrürden ibaret olduğundan tarihini unutan insanlar çok kez yanılgıya düşmüşlerdir. Tarihte bir ..

Devamı

Horon Doğu Karadeniz bölgesinde erkekli ve kızlı oynanan yöresel halk oyunudur. Kutlamalar, eğlenceler, asker uğurlama, nişan, şenlikler gibi toplu etkinliklerde bölgede horon oyunları oynanmaktadır. Yöresel halk oyunu olmasından çevre bölgelerde de görülmektedir. Horon başta Ordu, Giresun, Trabzon, Kemençe, Of, Sürmene, Rize illerinde oynanmaktadır. Horon beraberinde başka yöresel oyunlarında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Köçek ve kolbastı gibi ..

Devamı

Genç Mustafa Kemal’in eğitim hayatı askeri okullarda geçmiştir. Harp okulunda 3 senelik eğitimin ardından 10 Şubat 1902’de Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Eğitim hayatına devam ederek Harp Akademisine girdi. 1903 yılında Üsteğmen oldu. Harp Akademisinde 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuştur. Zekası, üstün yetenekleri, karakteri ile kendisini hocalarına tanıtmıştır. Eğitim hayatında ..

Devamı

Türkler tarih boyunca orduya önem vermiş millettir. Disiplinli, tertipli, savaş stratejileri oluşturan ordular kurmuşlardır. Dünyada birçok orduya örnek olacak ordular kurarak geliştirmişlerdir. Mete Han ise Türk tarihinde ilk düzenli orduyu kurarak orduların çok daha düzenli ve başarı sağlayacak şekilde olmasını sağlamıştır. Türk tarihinde ilk düzenli ordu M.Ö. 209 yılında Asya Hun İmparatoru Mete Han tarafından ..

Devamı

Sürekli yüksek sesle müzik dinlemek işitme kaybına yol açar. Yüksek ses doğrudan kulağımıza etki yapmaktadır. Kulağımız, kulak zarımızın zarar görmesi durumunda işitme kaybı, aşırı stres, aşırı sinirlilik, davranış bozukluğu, baygınlık, bitkinlik, huzursuzluk gibi olumsuzlar görülür. Yüksek seste müzik dinlemek bir müddet sonra rahatsızlık derecesine dönüşür. Yüksek sesin insan sağlığına verdiği zararların haddi hesabı yoktur. Vücudumuz ..

Devamı

Yön bulmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri karınca yuvalarının ağızlarını hangi yöne baktığını bularak yön bulma yöntemidir. Karınca yuvalarının ağzı belli bir yöne bakar. Karınca yuvalarının ağızlarını incelediğiniz zaman ağız kısmı her zaman Güneyi gösterir. Neden kuzey değil de güney? Bunun sebebi karıncaların soğuktan korunmak istemeleridir. Karıncalar yuvalarını yaparken topraktan tepe yaptıkları kısım kuzeyi gösterir, açık ..

Devamı

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilk ayetlerden biri Alak suresidir. Alak Suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı aşağıda verilmiştir. Alak Suresi İlk Beş Ayeti Arapçası 1- İkra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikra’ ve rabbükel’ekram 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma lem ya’lem Alak Suresinin İlk Beş Ayeti Anlamı 1- Yaratan Rabbinin ..

Devamı

Türkiye Cumhuriyet’i kurulmadan önce sınırlarımız üzerinde Osmanlı Devleti vardı. Osmanlı devletine ait topraklar üzerinde kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te kurulmuştur. Cumhuriyetten önce Osmanlı Devleti vardı. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yerine Cumhuriyet yönetim biçimine sahip demokrasisi olan bir ülke kurulmuştur. Halkın egemenliğini sağladığı ülkenin temelleri atılm..

Devamı

Müslümanlar birçok yerde ibadetlerini yerine getirmişlerdir ancak ilk eğitim ve öğretimlerini Suffa adı verilen yerde almışlardır. Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra eğitimlerini burada almaya başladılar. Türkçe’de “Sofa” kelimesinin Arapça karşılığıdır. Mektep vazifesi gören Suffa ve Peygamber ailesi için birkaç odanın bulunduğu yerdir. Bizzat peygamber efendimiz Suffa adı verilen mektepte öğrencilere eğitimler vermiştir. Bedir savaşında esir ..

Devamı

Vatandaşlık hak ve özgürlükleri Türk toplumuna çeşitli haklar tanımıştır. Vatandaş olarak hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Her Türk vatandaşı bu görevleri yerine getirmelidir. Toplumsal düzenin sağlanarak devam ettirilmesi için yardımcı olmaktadır. Vatandaşlık hak ve özgürlüklerimizde ilk düzenleme 14 Haziran 1934’te yapılmıştır. 52 maddeden oluşan hak ve özgürlüklerimizde yapılan değişiklikler sayesinde eşitlik getirilmiştir. Ayrımcılık ortadan kaldırılarak ..

Devamı