Author : usta

Home » Articles posted by usta

Deyimler dilimizi zengin tutmaktadır. Zan altında bırakmak deyiminin ne maksatla kullanıldığı ve anlamına değineceğiz. Başkaları hakkında bilip bilmeden iyi veya kötü konuşarak onları zor durumda bırakmaktır. Sevmediğimiz biri hakkında ileri geri konuşularak dedikodusunun yapılması asılsız şeylerin söylenerek zorda bırakılmasıdır. Zan altında bırakmak kişileri zor durumda bırakmak ve iftira atmaktır. Suçsuz yere suçlanarak o kişinin kendisinin ..

Read more

Yaşadığımız Dünyadaki tüm canlı varlıkların yaşamını devam ettirdiği dış mekanlara çevre denir. Çevre hava, su, toprak gibi fiziksel ögelere ve hayvan, insan, bitki ve bakteriler gibi biyolojik ögeleri içinde barındırır. Tüm canlıların yaşamasını olumsuz etkileyen zararlı atık ve yabancı maddelerin fiziksel yani hava, su, toprak gibi ögelere karışması çevre kirliliğine yol açar. Hava kirliliği, su ..

Read more

Oligarşi, Eski Yunan kökenli bir kelimedir. “Oligos” (az) ve “arkhein” (yönetmek) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Belirli bir zümrenin ülkeyi yönetmesidir. Bu zümre askeri, siyasi veya ekonomik yönden güçlü bir gruptur. Örneğin Eski Yunan’da Atina 30 kişilik idareci bir grup tarafından yönetiliyordu. Bu yönetim şeklinde iktidar ve yönetme kudreti sadece bu grubun elindedir. Birkaç aile tüm iktidarı ..

Read more

Doğada kendiliğinden iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, rüzgar, yağmurun etkisiyle ortaya çıkan kendine özgü yapılardır. Belli doğal faaliyetler sonucunda doğal anıtları görmemiz kaçınılmazdır. Doğa olayları sonucunda meydana gelen doğal anıtlar çeşitli fiziksel etkiler sonucunda oluşmuştur. Dünyada nadir görünen ve o yere özgü olan anıtlardır. Örneğin ülkemizde peri bacaları yüzlerce yıl boyunca rüzgarın, yağmurun ve karın ..

Read more

Türkçede cümle öğelere ayrılır. Her öğenin kendi görevi vardır. Bu öğelerden biri olan özne cümlede olan durumu veya fiili yapanı gösterir. Ben okula gidiyorum. Cümlesinde ben öznedir. Bir cümlede işi yapan kim ya da ne sorusunun cevabı özneyi gösterir. Rüzgar tüm dalları kırdı. Tüm dalları kıran ne “rüzgar” öyle ise bu cümlenin öznesi rüzgardır. Özneler ..

Read more

İşçi bayramı, 1856’da Avusturalya da başlayan ve ülkemize kadar uzanan harekettir. İşçilerin kendi hak ve özgürlüklerini istemek üzere bir araya gelirler. Zor şartlar altında çalışan işçilere insanca çalışma ve yaşama hakkı istenmektedir. İşçi bayramı ülkemizde 22 Nisan 2009 tarihinde tanınarak resmen yasalarla kabul edilmiştir. 1 Mayıs resmi tatil ilan edilerek işçilere bu haklar tanınmıştır. İşçi ..

Read more

Dünyamızda insanlar, hayvanlar ve bitki türünde canlılar yaşamlarını sürdürmektedir. Yüzyıllar boyunca böyle devam eden yaşamlar her geçen gün sona doğru yaklaşmakta. Çeşitli canlı türleri insanların sebep olduğu felaketlerden dolayı nesilleri tükenme noktasına gelmekte. Yasak avcılık, sanayileşme, çevre kirlilikleri, küresel ısınma bunlara sebep olmaktadır. Her şeyi sunabilecek seviyede olan dünyamız artık kendine yetmez hale gelerek bu ..

Read more

Yerel yönetim birimlerinden olan muhtarlar, mahallelerde devleti temsil eden kişilerdir. İkamet, nüfus, vergi ilanı, seçim düzenlenmesi, sağlık hizmetleri, güvenlik hizmetleri, sosyal etkinlik gibi bir çok konuda muhtarlar faaliyet göstermektedir. Bölge olarak sorumluluk alanları içerisinde hizmet ederler. Muhtarlık seçimlerinde ön planda tutarak kendisini doğru seçim olarak gösterecek çeşitli yollara başvurulabilir. Sloganlar kurumsal firmalarda olduğu gibi seçimlerde ..

Read more

İslam tek ve son din olarak Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiştir. Kuran-ı Kerim, son din olan İslam dininin kutsal kitabıdır. Geçmişten günümüze kendi varlığını korumuştur. Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimizi yaptıkları sünnet, İslam’ın iki ana kaynağı olmaktadır. Kaynakların çeşitli alim insanlar tarafından farklı yorumlanmaları beraberinde yeni mezhepleri ortaya çıkarmıştır. İslam dininin önde gelen alimleri tarafından ..

Read more

İnsanların zenginliğe ve modern hayata merakı sonucunda sanayileşme ve fabrikalaşma hızla artış göstermiştir. Doğal yaşam alanlarının yerini betondan binalar alarak kendilerine şehirler kurmuşlardır. Doğanın varlığının varlığından uzaklaşarak daha çok betonlaşan bir dünya kurmuşlardır. Bizler de bu yazımızda insanların sebep olduğu çevresel sorunları sizlerle paylaşacağız. İnsanlar doğaya olan yaklaşımları çok acımasızca olmuştur. Ağaçlık alanları yok ederek ..

Read more