Category : Sorular Cevaplar

Home » Archive by category "Sorular Cevaplar"

Atasözleri, atalarımız tarafından bundan yüzlerce yıl önce söylenmiş, değer sahibi olan sözlere denir. Başlarından geçen olayları kısadan özet geçerek söze döken atalarımız bizlere nasihat derecesinde bırakmışlardır. Sık kullanılan atasözlerinden biri “akılsız başın cezasını ayaklar çeker” olacak. Düşünmeden verilen ani kararlar yanlış olabileceğinden, bedelini kişi öder. Yanlış kararlar insanı zorda bırakır, onu düzeltmesi için fazladan emek ..

Read more

Hayvancılık alanında belli başlı meslek grupları iş imkanı bulmakta. Hayvansal üretim veya hayvancılık olarak bildiğimiz hayvan yetiştiriciliği en başından beri hayvanlarla alakalı meslek gruplarını barındırır. Hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, bakımı, üretimini sağlar. Hayvanlar ekonomimizde önemli yere sahiptir. Hemen hemen ülkemizin her yerinde hayvancılık yapılmakta. Bazı bölgelerde çok daha yoğun şekilde yapılır. Büyük ve küçükbaş, kümes hayvancılığı, ..

Read more

Büyüklerimiz yaşamları boyunca edindikleri tecrübeleri anlatmak için bazı sözler söylemiştir. Bu sözler yerinde ve anlamlı olduğundan atasözü olarak günümüze kadar ulaşmıştır. İçinde demir geçen atasözleri ve anlamlarını sizlerle paylaşacağız. Demir ıslanmaz, deli uslanmaz: Herkesin değiştirilmeyen bir özelliği vardır, bunlar önceden de böyleydi sonradan da böyle olacak. Demir nemden, insan gamdan çürür: Nem demiri nasıl paslandırırsa, ..

Read more

Vatan sevgisi bir Türk için asla değişmeyecek en önemli değerdir. Vatanından vazgeçenler olur ancak bir Türk için söz konusu dahi olamaz. Vatan toprakları atalarının kanlarıyla sulanmış Türk evladı canı uğruna korur. Vatan aşkı her Türkün içinde olan kutsal bir aşktır, asla değişilmez tarif edilemez. Vatan toprakları uğruna milyonlarca Türk canını severek verdi. Huzur ve refah ..

Read more

Ay dünyamızın uydusu olarak çevresinde dönmektedir. Ay tutulması, dünyanı gölgesinde kaldığında ay tutulması meydana gelir. Güneş > dünya > ay olarak sıralanırlar. Güneş ışınları dünyaya gelir ancak ay dünyanın arkasında olduğundan ışık gelmez. Ay, dünyamızın ve güneşin etrafında dönmektedir. Hareketi sırasında ay tutulmaları görülebilmektedir. Dünya, güneş ile arasında yer alarak ışığın gelmesini keser ve ay ..

Read more

Fiziksel yasalar dünyamızın ve evrenin düzenini sağlamaktadır. İnsanlar ve diğer tüm canlılar bu yasalar sayesinde yaşamlarını devam ettirirler. Fiziksel yasalar evrende belli bir düzenin veya dengenin doğru şekilde işleyişini sağlar. Fizik kanunları hayatın her alanında kendisini göstererek düzene dair bizlere bilgiler vermektedir. Çevremizde fiziksel yasalarla karşı karşıya kalırız. Herhangi bir şeyin hareket etmesi dahi fiziksel ..

Read more

Toplum sosyal hayatını düzenli şekilde devam ettirebilmesi için dinlere ihtiyaç duyar. Ahlaki, hukuki olarak manevi bağlılık isterler. Dinde burada devreye girer, her millet belli başlı dinlere inanırlar. İnançlar insanları yönlendirir. Toplumsal kuralları düzenleyen, insanların davranışlarını kısıtlayan dinler toplumu yönlendirir. Fakat din, bir kulluk borcu olarak hayatta kurtarır. Günümüzde bir çok din aktif olarak varlığını korumaktadır. ..

Read more

İnsanlar toplum içinde yaşayan sosyal varlıklardır. Yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli işlerde çalışırlar aile kurarlar. Sosyal ilişkiler içerisinde insan ilişkilerinin önemli yeri vardır. Sağlam ilişkilerin kurulması insanların doğrudan birbirlerini etkilemelerine neden olur. Anlamı: İyi arkadaşlar insanlara iyi şeyler katarken kötü arkadaşlar kötü şeyler katar. Çevresindeki insanları kendilerine benzetmeye çalışarak zararlı alışkanlıklara sebep olabilirler. Sosyal ilişkiler ..

Read more

Eski Türk devletlerinin yönetimi kurultay çerçevesinde yapılmaktaydı. Danışma meclisi olarak devletin önde gelen insanları toplanırdı. Demokratik yönetim anlayışı gelmekteydi. Kağan’ın başkanlık yaptığı kurultayda alınan kararlar ülke yönetimini ilgilendirirdi. Kurultay ikiye ayrılırdı. Bunlar büyük ve küçül kurultay olmaktaydı. Resmi kararlar kurultayda alınarak uygulanırdı. Küçük kurultaylarda daha fazla halkın katıldıkları olmaktaydı. Toplu kararlar alınarak yönetimler uygulanırdı. Kurultay ..

Read more

Çevremizdeki kirlilikler herkesi etkileyen global sorunlardır. Çevrenin düzenini korunması insanlık görevidir. Tek bir kişinin değil herkesin bu sorumluluk projesinde hareket etmesi gerekir. İnsanların, devletlerin ortak hareketi sonucunda çözümlenebilir. Canlı ve cansız varlıkların çevresiyle olan etkileşimi canlılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamaktadır. Canlı neslinin korunması ve devamlılığının sağlanması için kirliklerin önüne geçilmelidir. Bunlar arasında yer alan ışık kirliliği ..

Read more