Hücrenin Yapısı Nasıldır

Home » Sorular Cevaplar » Hücrenin Yapısı Nasıldır
Sorular Cevaplar Yorum yapılmamış

Canlıları oluşturan yapı birimlerinden birsi hücredir. Hücre yapısı ve organelleri bakımından bir bütün oluşturarak canlıyı meydana getirir. Hücre, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 4 farklı şekilde incelenebilir. Hücrenin yapısında bulunan çeşitli organeller sayesinde kendilerini gösterirler. Hücre bir çok yapısal parçanın meydana gelmesi sonucunda oluşum gösterir.Hücrenin yapısı
– Çekirdekçik
– Çekirdek
– Ribozom
– Vezikül
– Granüllü (Tanecikli)Endoplazmik Retikulum
– Golgi Aygıtı
– Sitoiskelet
– Granülsüz (Düz)Endoplazmik Retikulum
– Mitokondriler
– Koful
– Sitoplazma
– Lizozom
– Sentriyoller


Yorum Yaz