Tarih bilincine sahip olma tarih şuuru olarakta kabul edilebilir. Tarihte yaşanan ve yaşanmış olayların geçmişine dair bilgilerin ve nesnel bilgi olarak kabul edilebilir. Tarih bilinci geçmişten günümüze insanların sahip oldukları bilgidir. Tarihin akışını takip ederek öğrenmek gerekir. Bir geçmişe sahip olan millet kendi tarihini bilmelidir. Geçmişin olduğunu ve geçmişten günümüze kadar ulaştığımızı bilip kabul etmeliyiz. ..

Read more

Eğitim ve öğretimi desteklemek amaçlı Morpa Kampüs gibi online eğitim siteleri oldukça gelişmiş eğitim arşivine sahipler. Uzman öğretmenler tarafından MEB müfredatına uygun şekilde hazırlanan dersler her yıl güncellenmektedir. Aktif binlerce öğrencinin eğitim aldığı, güzel zaman geçirerek öğrendiği bilgiler yer almaktadır. Morpa Kampüs’e benzer olan sitelerden yola çıkarak öğrenciler için eğitici ve bilgi verici sitelere göz ..

Read more

Olasılık bir şeyin olma ya da olmama ihtimalini belirten değerin olabilirlik yüzdesinin açıklanmasına olasılık denir. Olma ya da olmama ihtimalinden yola çıkılarak cevaba ulaşılır. Olasılığın kullanımı başta istatistik, matematik, bilim ve felsefe alanlarında sık kullanılır. İstatistik biliminde bir olayın olma ihtimali belli bir değerler üzerinden hesaplanarak sonuca ulaştırılmasıdır. Matematiksel temelin oluşmasında olasılıktan yararlanılır. Veri serilerinin ..

Read more

Atasözü geçmişten günümüze atalarımız tarafından söylenen anlamlı sözlerdir. Güzel anlamlı olan sözler atasözü olarak kabul edilmiştir. Güzel konuşmaya dair söylenen atasözleri oldukça etkileyicidir. Bülbülün çekildiği dil belasıdır: Bülbülün başına ne geliyorsa o güzel sesinden gelir. Altın kafese koyulsa da tutsaklığının sebebi dilindendir. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez: Bıçak yarası zamanla kabuk bağlar geçer, söylenen ..

Read more

Acele bir ağaçtır meyvesi pişmanlık sözünü en güzel şekilde anlatan bir kompozisyon yazdık. Acele ile yapılan işlerin beraberinde doğuracağı sonuçlar ölümcül olabilmektedir. İşimizi vakti zamanı ile yapmalıyız ki acele yaparken başımıza işler açılmasın. Acele acele işini yapan insan hatalarda yapar. Onun tek yapma istediği ilk fırsatta işini bitirerek teslim etmek olduğundan hatalara göz yumar ya ..

Read more

Edebi mektuplar yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünceleri içinde yer alır. Yazar mektubunda karşısındakine öğüt verir, yol gösterir, ders anlatır, yön gösterir. Eski dönemlerde bu tür mektuplara edebi mektup olarak bakılırdı. “Mektübat = Mektuplar” adı altında toplanarak yayınlanır insanlara aktarılırdı. Düşünce ve edebiyat alanında yayınlanan görüşlerin sergilenmeleri için kullanılan yazar ve şairlerimiz şunlar; Ali Şir Nevaî ..

Read more

Anlam ilişkisi bulunan hem isim hem fiil kökü olan sözcüklere ortak kök denir. Kullanım alanları farklı ama anlam ilişkisi bulunan köklerdir. Örnek Ahmet ile Necla birbirlerinde güvendiler. Bu işi yapacağımıza inanıp güvenin. İlk cümle de güven duygusu nitelendirilirken ad olarak kullanılmış. İkinci cümle de güven sözcüğü eylem olarak nitelendirilmiştir. İsim ve fiil kökü olarak kullanılmaya ..

Read more

Simya bilimi, kimya biliminin atası sayılır. Simyacıların çalışma alanları günümüz kimyasına göre çok daha değişik alanlarda yoğunlaşmıştır. Simya ile kimya bilimini bir tutmamız pek mümkün olmayabilir. İnsanlık simya biliminden beklediğini bulmamıştır, zaman içinde değişim göstererek modernleşmiş ve kimya biliminin temelini oluşturmuştur. Simya ile kimya arasındaki farklar Simya bilimi keşiflerin öncüsüdür, kimya bilimi simyanın izinden gitmiştir. ..

Read more

Canlıların dengesini bozan en önemli etkenlerin başında enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılan nükleer santraller gelmektedir. Kullanılan santrallerde radyasyon oranı fazla olması, olabilecek kazalar sonucunda kanserli canlılar doğada yayılarak tüm canlıları olumsuz şekilde etkiler. Nükleer santrallerin atık maddeleri yüzlerce yıl ortadan kalkmadan canlı yaşamına etki yaratabilir. Sorun olarak ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı dikkat edilmelidir. Santrallerden yayılan ..

Read more

Kainatın yaratıcısı olan Allah’a karşı daima ibadetimizi etmemiz gerekir. Bize yaşam, sağlık, nimet sunan rabbimize karşı daima şükür içinde olmalıyız. Allah insanları, melekleri, cinleri kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. İbadet edip doğru şekilde görevlerini yerine getirenler olursa onlara hayırlar vesile eder. İnsanları yarattıktan sonra dünya üzerinde aynı zamanda akıl ve irade vermiştir. Kendi yaşamlarını sürdürüp ..

Read more