Ay dünyamızın uydusu olarak çevresinde dönmektedir. Ay tutulması, dünyanı gölgesinde kaldığında ay tutulması meydana gelir. Güneş > dünya > ay olarak sıralanırlar. Güneş ışınları dünyaya gelir ancak ay dünyanın arkasında olduğundan ışık gelmez. Ay, dünyamızın ve güneşin etrafında dönmektedir. Hareketi sırasında ay tutulmaları görülebilmektedir. Dünya, güneş ile arasında yer alarak ışığın gelmesini keser ve ay ..

Read more

Fiziksel yasalar dünyamızın ve evrenin düzenini sağlamaktadır. İnsanlar ve diğer tüm canlılar bu yasalar sayesinde yaşamlarını devam ettirirler. Fiziksel yasalar evrende belli bir düzenin veya dengenin doğru şekilde işleyişini sağlar. Fizik kanunları hayatın her alanında kendisini göstererek düzene dair bizlere bilgiler vermektedir. Çevremizde fiziksel yasalarla karşı karşıya kalırız. Herhangi bir şeyin hareket etmesi dahi fiziksel ..

Read more

Toplum sosyal hayatını düzenli şekilde devam ettirebilmesi için dinlere ihtiyaç duyar. Ahlaki, hukuki olarak manevi bağlılık isterler. Dinde burada devreye girer, her millet belli başlı dinlere inanırlar. İnançlar insanları yönlendirir. Toplumsal kuralları düzenleyen, insanların davranışlarını kısıtlayan dinler toplumu yönlendirir. Fakat din, bir kulluk borcu olarak hayatta kurtarır. Günümüzde bir çok din aktif olarak varlığını korumaktadır. ..

Read more

İnsanlar toplum içinde yaşayan sosyal varlıklardır. Yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli işlerde çalışırlar aile kurarlar. Sosyal ilişkiler içerisinde insan ilişkilerinin önemli yeri vardır. Sağlam ilişkilerin kurulması insanların doğrudan birbirlerini etkilemelerine neden olur. Anlamı: İyi arkadaşlar insanlara iyi şeyler katarken kötü arkadaşlar kötü şeyler katar. Çevresindeki insanları kendilerine benzetmeye çalışarak zararlı alışkanlıklara sebep olabilirler. Sosyal ilişkiler ..

Read more

Eski Türk devletlerinin yönetimi kurultay çerçevesinde yapılmaktaydı. Danışma meclisi olarak devletin önde gelen insanları toplanırdı. Demokratik yönetim anlayışı gelmekteydi. Kağan’ın başkanlık yaptığı kurultayda alınan kararlar ülke yönetimini ilgilendirirdi. Kurultay ikiye ayrılırdı. Bunlar büyük ve küçül kurultay olmaktaydı. Resmi kararlar kurultayda alınarak uygulanırdı. Küçük kurultaylarda daha fazla halkın katıldıkları olmaktaydı. Toplu kararlar alınarak yönetimler uygulanırdı. Kurultay ..

Read more

Çevremizdeki kirlilikler herkesi etkileyen global sorunlardır. Çevrenin düzenini korunması insanlık görevidir. Tek bir kişinin değil herkesin bu sorumluluk projesinde hareket etmesi gerekir. İnsanların, devletlerin ortak hareketi sonucunda çözümlenebilir. Canlı ve cansız varlıkların çevresiyle olan etkileşimi canlılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamaktadır. Canlı neslinin korunması ve devamlılığının sağlanması için kirliklerin önüne geçilmelidir. Bunlar arasında yer alan ışık kirliliği ..

Read more

Bilim deney ve gözlemler doğrultusunda hareket eder. Bilimsel olarak vardığı sonuç doğruluğu kanıtlanmış bilgilerdir. İnsanlar gözlemledikleri doğrultusunda varsayımlarda bulunarak ortaya teoriler atarlar. Doğruluğu ve gerçekliği kanıtlanmamış olan bilgiler insanlara aktarılır. Bilimin gelişmesi teknoloji, tıp, eğitim alanında da gelişmeleri beraberinde getirir. Bugün bilimin gelişmiş olması insanlığın bu denli ileri derecede yaşamalarına olanak sağlamaktadır. İnsanlığa dair çeşitli ..

Read more

Genleşme, maddenin ısı alması sonucunda ısının etkisiyle hacimleri artar ve boylarında değişiklikler görülür. Örneğin demir yollarında raylar arasında boşluk bırakılır, yazın sıcaktan dolayı demirde genleşme görülerek boşluklar olası bozulmaları önler. Kış zamanında büzülme meydana gelmektedir. Maddeler sıcaklık, soğukluk ve basıncın etkisi ile halk değişimine uğrayabilir. Maddeler ısı alarak, vererek ve basıncın etkisi sonucunda fiziksel ve ..

Read more

Piramitler uzun yıllardan beri merak konusu olmuştur. Gizemini koruyan piramitlerin eski mısırlılar tarafından nasıl yapıldığı hep soru işaretleri olmuştur. Piramitlerin inşası için fizik, kimya, matematik ve astronomi biliminden yararlanılması gerekmektedir. Günümüzde dahi piramitlerin yapılması neredeyse imkansız gözükmektedir. Eski mısırlılar, piramitleri yaparken taş blokları gemiler ile taşımıştır. Karada fillerin yardımıyla birlikte taşıyarak inşa bölgesine kadar getirmişlerdir. ..

Read more

Peygamber efendimize ilk vahiy Hıra dağında 610 senesinde gelmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) okuma bilmezken gelen vahyin oku emri ile başladığı bilinmektedir. İslam dinin ilk emri “oku” olmuştur. Hıra dağında gelen vahyi alan Hz. Muhammed (s.a.v) “oku” emrini almıştır. İlk vahiyde anlatılmak istenilen insanların okumaya ve eğitime önem vermesidir. Medine zamanında Mescidi Nebi adında mescit kurularak ..

Read more