İnsanlarla iletişim kurarken etkileyici olmak önemlidir, sizlere konuşma kurallarını detaylı şekilde anlatarak özgüveninizi toplamış sözleriniz ile karşınızdaki kişiyi etkileyebilmenizi sağlayacağız. Karşınızdaki insanı dinleyerek ne anlatmak istediğini doğru şekilde anlayınız. Siz dinlemesini bilirseniz vereceğiniz cevaplar o kadar etkileyici olarak etkilemeniz mümkündür. Konuşma yapabilirsiniz, dinlenmeyen gürültülü ortamlarda konuşma olmaz. Doğru ve güzel konuşmak için sağlam fikirleriniz olmalı. ..

Read more

Anadolu Ajansı, Atatürk’ün talimatları doğrultusunda kurulan basın ve yayın organıdır. Anadolu Ajansı milli mücadele döneminin başında kurulması mücadelenin kaderini değiştirmiştir. Anadolu Ajansı, yarı resmi Türk haber ajansı olmaktadır. Günümüzde dahi Anadolu Ajansı devlete en yakın ajans sayılmaktadır. Milli mücadele döneminde kurtuluş Savaşı esnasında özellikle halka gelişmeleri duyurmak için görev almıştır. Kurtuluş Savaşı esnasında kurularak halka ..

Read more

Maddeyi tanıyacak olursak uzayda yer kaplayan kütlesi olan her şeye madde denir. Maddeleri birbirlerinden ayırt etmek için çeşitli yollar vardır. Bunlar maddenin gözlenebilir özelliklerini oluşturur. Gözlenebilir özelliklerinden yararlanarak maddenin türü, cinsi ve miktarına kadar kontroller yapılabilir. Maddenin gözlenebilir özellikleri Saydam ve Opak Maddeler: Maddeye bakıldığında arkasını gösterip göstermediği incelenir. Sert ve Yumuşak Maddeler: Maddeye kuvvet ..

Read more

Aydınlanma çağı tarihin 17-18. yüzyılları arasında gerçekleşen gelişmelerdir. Akılcı düşünce olarakta adlandırılan bu dönemde bilim insanlarının yaptığı buluşlar sayesinde insanlık modernleşmeye başlamıştır. Eski dönemlerdeki düşüncelerden daha uzak yenilikçi bilgilere ulaşılır olması, yaşamı kolaylaştıran icatlar sayesinde tekrardan yenilenmiştir. Aydınlanma çağında önemli bilim insanları insanlığa katkılarda bulundu. Felsefeli bilgilerin yanı sıra icatlar, araştırmalar insanlığa yol göstermiştir. Tarihin ..

Read more

İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmesinde merkezi sinir sistemi ile vücut arasında bağ kurması gerekir, omurilik aradaki bağları sağlayan yapımızdır. Kemik yapısından oluşan omurilik ortalama 45 cm uzunluğa sahiptir. Omurganın içinde yer alan boynumuzdan kuyruk sokumumuza kadar uzayan yapıya omurilik denir. Beyin ile çevresel sinir sistemi ağları omurilik üzerinden yayılır. Böylece vücutta olan ..

Read more

Bilim ve teknoloji insan hayatında önemli yere gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Her alanda uygarlığın gelişerek daha verimli hale gelmesinde etkindir. İnsanlar bilimi kullanarak doğadan daha üstün seviyeye gelir, yaşam kriterlerini daha üst seviyelerde tutar, araç gereçler sayesinde teknolojik gelişmelere de ulaşabilirler. Teknoloji günümüzün vazgeçilmez unsurlarından olarak hayatımızı kolaylaştırarak daha çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamızdaki yardımcımızdır. Teknoloji ..

Read more

Sosyal devlet anayasamızda güçsüz vatandaşları güçlü vatandaşlara karşı korumak ve gerekli adalet sisteminde güçlü ve güçsüzleri eşit bir konumda yargılanmalarını sağlamaktır. Dengenin kurularak sosyal devlet nezdinde herkesin eşit olduğu durumdur. Hak ve özgürlükleri koruyan eşitlik ilkesini benimseyen devlet anlayışıdır. Sosyal devlet hukuk sistemini kabullenen devlet anlayışına sahip olmaktadır. Hukuk devleti bireylerin özgürlüğünü koruduğu gibi devlet ..

Read more

Tarih bilincine sahip olma tarih şuuru olarakta kabul edilebilir. Tarihte yaşanan ve yaşanmış olayların geçmişine dair bilgilerin ve nesnel bilgi olarak kabul edilebilir. Tarih bilinci geçmişten günümüze insanların sahip oldukları bilgidir. Tarihin akışını takip ederek öğrenmek gerekir. Bir geçmişe sahip olan millet kendi tarihini bilmelidir. Geçmişin olduğunu ve geçmişten günümüze kadar ulaştığımızı bilip kabul etmeliyiz. ..

Read more

Eğitim ve öğretimi desteklemek amaçlı Morpa Kampüs gibi online eğitim siteleri oldukça gelişmiş eğitim arşivine sahipler. Uzman öğretmenler tarafından MEB müfredatına uygun şekilde hazırlanan dersler her yıl güncellenmektedir. Aktif binlerce öğrencinin eğitim aldığı, güzel zaman geçirerek öğrendiği bilgiler yer almaktadır. Morpa Kampüs’e benzer olan sitelerden yola çıkarak öğrenciler için eğitici ve bilgi verici sitelere göz ..

Read more

Olasılık bir şeyin olma ya da olmama ihtimalini belirten değerin olabilirlik yüzdesinin açıklanmasına olasılık denir. Olma ya da olmama ihtimalinden yola çıkılarak cevaba ulaşılır. Olasılığın kullanımı başta istatistik, matematik, bilim ve felsefe alanlarında sık kullanılır. İstatistik biliminde bir olayın olma ihtimali belli bir değerler üzerinden hesaplanarak sonuca ulaştırılmasıdır. Matematiksel temelin oluşmasında olasılıktan yararlanılır. Veri serilerinin ..

Read more