Belediyeler il ve ilçe yönetiminden sorumlu idareci yönetimlerdir. Belde yönetiminden sorumlu olan belediyelerin belli başlı görevleri vardır. Öncelikli olarak sorumlulukları dahilinde görevlerini yerine getirerek halka hizmet etmektir. Kentin su, doğalgaz, elektrik dağıtımı, şehir içi yolları gibi sorunlarla ilgilenmek ve sorunları gidermek. Çöplerin toplanması, çevre temizliği, zabıtaların belde içinde görevlerini yerine getirmesi. Halk sağlığını korumak için ..

Devamı

Gaga, boyun, bacak ve kanatları bakımından diğer uçan kuş türlerine göre uzun kuştur. Bulundukları ortama kolaylıkla uyum sağlayan leylekler dünyanın bir çok yerinde yaşarlar. Yuvasını yüksek yerlerde yaparlar genellikle evlerin damlarında görülür. Beslenme ihtiyacını çevresindeki böcek türündeki canlılar kurbağa, solucan balık, böcek, tarla faresi, kertenkele ile beslenirler. Leyleklerin ömrü ortalama 70 yıla kadar çıkmaktadır. Mevsimlik ..

Devamı

İş yapılacağı vakit her kafadan ayrı ses çıkar böyle şöyle yapalım diye ancak iş vakti gelince kimse kılını kıpırdatmaz. Günlük hayatımızın her alanında karşılaştığımız “lafla peynir gemisi yürümez” sözüne benzettiğimiz durumdur. Lafla peynir gemisi yürümez atasözünde anlatılmak istenilen iş yapılacağı vakit yalnızca konuşan, bir iş yapmayan kişi hakkında söylenir. Yapacakları işi sözle geçiştirip böyle, şöyle ..

Devamı

Toprağın yağış, yerçekimi, eğim, sarsıntıdan kaynaklı olarak büyük kütleler halinde yer değişmesine toprak kayması denir. Doğal afet olarak toprağın yer değişimi beraberinde yıkıcı etki bırakmaktadır. Günümüzde toprak kayması sık yaşanan afetlerden biridir. En çok Karadeniz bölgesinde toprak kayması yaşanır. Yıl boyunca yağış alması toprağın yumuşamasına sebep olur, eğimle birlikte kaymalar görülür. Toprak kayması yağışın, eğimin ..

Devamı

Dünyada en iyi yönetim biçimlerinden olan Cumhuriyet halka verilen bir armağandır. Halkın yönetimde söz sahibi olarak kendi geleceğini belirlemeleridir. Vatandaşların cumhuriyet yönetiminde idarecileri kendileri seçerler. Ülkemizin yönetimi bize Atatürk’ten kalan bir armağandır. Geçmişten günümüze kadar gelişerek halka çeşitli hizmetler vermektedir. Halkın söz sahibi olduğu ülke yönetiminde seçme ve seçilme hakları vardır. Şartları yerine getiren kişiler ..

Devamı

İnsanlar doğar ancak yaratılış bakımından birbirinden farklılıklara sahiplerdir. Her insan diğer insandan görünüş, yapı bakımından farklı olmaktadır. Her insanın sahip olduğu özellikler birbirine göre farklıdır. Tıpatıp aynı insan ve aynı benzerliğe sahip olamaz. Çünkü her insanın farklılıkları bulunur. Kendilerine özgü kişisel özellikleri ayırt edici özelliklerinden olmaktadır. Doğuşta sahip oldukları özellikler, dürtüler ve çevresel faktörlere bağlı ..

Devamı

Çevresinde olan olaylara karşı oldukça söylenen ve acıyan insanlar icraata geldiği zaman hiçbir şey yapmazlar. Atalarımız “öksüze acıyan çok ama ekmek veren yok” sözü ile nasihat vermiştir. Geçmişte edindikleri tecrübeler doğrultusunda insanlara acıyan insanlara şahit olmuşlar ama kılını kıpırdatan olmamıştır. Gördüğü duyduğu olaylara karşı daima tepki verip yapılacaklardan konuşan kişiden herhangi bir icraat görülmez. Yardıma ..

Devamı

Deyimler dilimizi zengin tutmaktadır. Zan altında bırakmak deyiminin ne maksatla kullanıldığı ve anlamına değineceğiz. Başkaları hakkında bilip bilmeden iyi veya kötü konuşarak onları zor durumda bırakmaktır. Sevmediğimiz biri hakkında ileri geri konuşularak dedikodusunun yapılması asılsız şeylerin söylenerek zorda bırakılmasıdır. Zan altında bırakmak kişileri zor durumda bırakmak ve iftira atmaktır. Suçsuz yere suçlanarak o kişinin kendisinin ..

Devamı

Yaşadığımız Dünyadaki tüm canlı varlıkların yaşamını devam ettirdiği dış mekanlara çevre denir. Çevre hava, su, toprak gibi fiziksel ögelere ve hayvan, insan, bitki ve bakteriler gibi biyolojik ögeleri içinde barındırır. Tüm canlıların yaşamasını olumsuz etkileyen zararlı atık ve yabancı maddelerin fiziksel yani hava, su, toprak gibi ögelere karışması çevre kirliliğine yol açar. Hava kirliliği, su ..

Devamı

Oligarşi, Eski Yunan kökenli bir kelimedir. “Oligos” (az) ve “arkhein” (yönetmek) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Belirli bir zümrenin ülkeyi yönetmesidir. Bu zümre askeri, siyasi veya ekonomik yönden güçlü bir gruptur. Örneğin Eski Yunan’da Atina 30 kişilik idareci bir grup tarafından yönetiliyordu. Bu yönetim şeklinde iktidar ve yönetme kudreti sadece bu grubun elindedir. Birkaç aile tüm iktidarı ..

Devamı