Uzunluk ölçü birimleri sadece düz alan hesaplamasında değil arsa gibi alanların ölçümünde dahi kullanılmakta. Dönüm, dekar, hektar, metrekare olmak üzere ölçüler ayrılmaktadır. Arazinin büyüklüğüne göre küçükten büyüğe ölçü birimleri kullanılarak hesap edilir. Tapu kadastroda iş yapan kişiler özellikle bu hesaplamalarla oldukça içli dışlı olarak faaliyetlerini yürütürler. Arazi ölçümlerinde dönüm ve dekar hesaplamaları birbirine eşit olmaktadır. ..

Devamı

Maddenin gözle görülemeyecek kadar küçük yapıtaşına atom denir. Atomlar yayılabilir özellikte olup tümü hareketli taneciklerdir. Atom, çekirdek ve enerji katmanları olmak üzere iki kısımlıdır. Bu ayrı kısımlarda ise atomu oluşturan ve alt parçacıkları adı verilen proton, nötron ve elektronlar bulunmaktadır. Alt parçacıkların her biri atom içerisinde farklı şekilde konumlanmıştır. Çekirdekte proton ve nötronlar yer alırken, ..

Devamı

Yalancı ve hilekar olmak toplum içinde huzursuzluğa, var olan huzurunda bozulmasına sebeptir. İnsanlara güvenilmediği gibi yalanla beraber toplum içinde sorunlar meydana gelir. Yalancı bir yalan söyler iki yalan söyler üçüncü de doğru söylese dahi kimse inanmaz. Müslüman olan dinine bağlı bir mümin asla yalan söylemez. Yalanın kötü olduğunu bilerek başkasının günahına gireceğini de bilir. Eline ..

Devamı

Bilimin kendisi geliştirmesi ve devam ettirebilmesi için özgür düşünce yapısına sahip olması gerekir. Bilimsel açıdan devamlılığın sağlanması için özgürlük kısıtlanmamalı. Bilim ve teknik olmazsa olmazları arasındadır. Bilim insanların merak ettikleri soruların cevabını ulaştırarak açıklığa kavuşturmaktadır. Bilim en çok sağlık alanında insanlara yol göstermektedir. Bilim özgürlüğü, bilimin tarafsız ve baskı altında olmadan bilimsel araştırmalarını sağlıklı olarak ..

Devamı

Yaşadığımız yeri hem ev hem ofis amaçlı kullanılmasına home ofis denir. Günümüzde serbest meslek sahibi kişilerin genellikle tercih ettiği çalışma düzenidir. Ev ortamında gerekli işlerini yaparak kazanç sağlarlar. Evin bir odasını genelde home ofis tarzında kullanırlar. Kendilerine ait odalarında çalışmalarını yaparlar gelir elde ederler. Ek olarak şirketlere bağlı olarakta çalışabilirler. İşlerini bilgisayar ortamından hallederek gerekli ..

Devamı

Saltanat, Osmanlı Devletinin benimsediği yönetim biçimidir. Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilmekteydi. Ülke topraklarının üzerinde tek söz sahibi padişah sayılırdı. Ailesi çeşitli unvanlarla kutsanır, ülke genelinde söz sahibi olmaktaydı. Hanedan üyeleri tarafından yönetilme biçimi olmaktadır. Devletin başında padişah başkanlık görevini yapardı. Vefatı halinde oğulları arasında en büyük olan başa geçmekteydi. Padişah olarak görev yapmış ..

Devamı

Kendimize olduğu kadar çevremize karşıda sorumlu olmaktayız. Bu evimiz, bahçemiz, sokağımız, mahallemiz, denizimiz, göllerimiz, nehirler ve dünyamız. Birey olarak her şeye karşı duramasak dahi insan olarak sorumluluklarımızdır. Temiz tutmak ve korumak gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımızdır. Temiz çevreye sahip olmak için canlıları tanımamız gerekir. Tüm canlılar ile iç içe yaşadığımızı düşünürsek, diğer canlılara zarar ..

Devamı

Eğitim ve öğretim hayatınızda çeşitli simgeler kullanıldığından dolayı bilgisayar ortamında kolay yolu aranmakta. Bunlar arasında biri de çap işaretidir. El ile yazabiliyoruz ancak bilgisayar ortamına aktarmamız gerekirse çap işaretinin hangi tuş kombinasyonu ile yapıldığını sizlere öğreteceğiz. Klavyede çap işareti için Ø şunu yapmalısınız Alt tuşuna basılı tutarak sağ taraftaki sayı bölümünde 157 tuşlamak gerekir. Eğer ..

Devamı

Yanlış davranış toplumsal olarak sorunları ortaya çıkartır. Yapılan hatalar insanların gözüne batmaya başlayarak rahatsızlık verir. Yanlış yapmaya devam edilmesi huzursuzluğa sebep olur. İnsanlar içten içe kendisini rahatsız hisseder. Zaman içerisinde biriken sorunlar gün geldiğine patlama noktasına gelerek toplumsal sorunlar doğurur. Yanlışların önlenmesi önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi halde toplumun huzuru kaçarak kargaşaya kaosa sebep olabilir. Yanlışları ..

Devamı

Mimar Sinan, adını tarihe altın harflerle yazdıran Osmanlı İmparatorluğunun baş mimarıdır. 29 Mayıs 1489 tarihine Kayseri’nin Ağırnas köyüne doğmuştur. Askerlik dönemine döneminin önde gelen mimarlarının yanında hizmet etmiştir. Mimarlığın yanı sıra askerlik alanında subaylığa yükselerek sorumluluklar almıştır. Mimarlık alanında ilk çalışmaları Van Gölü’nün üstünden geçecek üç geminin yapımı olmuştur. Yaptığı gemiler sayesinde haseki ünvanını kazanmıştır. ..

Devamı