Ardışık Sayılar Nedir ve Örnekler

Ardışık sayılar, birbirlerini takip eden sayılardır. Bu sayılar genellikle doğal sayılar olmakla birlikte, tamsayılar veya rasyonel sayılar da olabilirler. Ardışık sayılar konusu, matematikte sıklıkla kullanılan bir konudur ve pek çok problemde kullanılır.

Ardışık sayılar konusunu daha iyi anlamak için alt konularını başlık şeklinde ayırmak ve her biri için bir örnek vermek gerekir:

Ardışık doğal sayılar: Doğal sayılar, 1’den başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılardır. Ardışık doğal sayılar, birbirlerini takip eden doğal sayılardır. Örnek: 1, 2, 3, 4, 5…

Ardışık çift sayılar: Çift sayılar, 2’ye tam bölünebilen sayılardır. Ardışık çift sayılar ise, birbirlerini takip eden çift sayılardır. Örnek: 2, 4, 6, 8, 10…

Ardışık tek sayılar: Tek sayılar, 2’ye tam bölünemeyen sayılardır. Ardışık tek sayılar, birbirlerini takip eden tek sayılardır. Örnek: 1, 3, 5, 7, 9…

Ardışık asal sayılar: Asal sayılar, sadece kendilerine ve 1’e tam bölünebilen sayılardır. Ardışık asal sayılar ise, birbirlerini takip eden asal sayılardır. Örnek: 2, 3, 5, 7, 11…

Ardışık Fibonacci sayıları: Fibonacci sayıları, her bir sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. Ardışık Fibonacci sayıları ise, birbirlerini takip eden Fibonacci sayılarıdır. Örnek: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Ardışık tam kare sayıları: Tam kare sayıları, bir tam sayının karesi olan sayılardır. Ardışık tam kare sayıları ise, birbirlerini takip eden tam kare sayılardır. Örnek: 1, 4, 9, 16, 25…

Ardışık üçgensel sayılar: Üçgensel sayılar, bir üçgenin kenar sayısı kadar taşla yapılabilecek sayılardır. Ardışık üçgensel sayılar ise, birbirlerini takip eden üçgensel sayılardır. Örnek: 1, 3, 6, 10, 15…

Ardışık tek tamsayılar: Tamsayılar, negatif veya pozitif olabilen, virgülden sonra sıfır olan veya olmayan sayılardır. Ardışık tek tamsayılar ise, birbirlerini takip eden tek tamsayılardır. Örnek: -3, -1, 1, 3, 5…

Ardışık çift tamsayılar: Çift tamsayılar, 2’ye tam bölünebilen tamsayılardır. Ardışık çift tamsayılar ise, birbirlerini takip eden çift tamsayılardır. Örnek: -4, -2, 0, 2, 4…

Ardışık üstel sayılar: Üstel sayılar, tabanı sabit olan ve üsteli değişen sayılardır. Ardışık üstel sayılar ise, birbirlerini takip eden üstel sayılardır. Örnek: 2, 4, 8, 16, 32…

Ardışık çift Fibonacci sayıları: Fibonacci sayıları, her bir sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. Ardışık çift Fibonacci sayıları ise, birbirlerini takip eden çift Fibonacci sayılarıdır. Örnek: 2, 8, 34, 144, 610…

Ardışık tek Fibonacci sayıları: Fibonacci sayıları, her bir sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. Ardışık tek Fibonacci sayıları ise, birbirlerini takip eden tek Fibonacci sayılarıdır. Örnek: 1, 1, 3, 5, 13, 21…

Ardışık tam kare köklü sayılar: Tam kare köklü sayılar, bir tam sayının karekökü olan sayılardır. Ardışık tam kare köklü sayıları ise, birbirlerini takip eden tam kare köklü sayılardır. Örnek: √1=1, √2, √3, √4=2, √5…

Ardışık pozitif tek tamsayılar: Pozitif tamsayılar, sıfırdan büyük olan tamsayılardır. Ardışık pozitif tek tamsayıları ise, birbirlerini takip eden pozitif tek tamsayılardır. Örnek: 1, 3, 5, 7, 9…

Ardışık pozitif çift tamsayılar: Pozitif tamsayılar, sıfırdan büyük olan tamsayılardır. Ardışık pozitif çift tamsayıları ise, birbirlerini takip eden pozitif çift tamsayılardır. Örnek: 2, 4, 6, 8, 10…

Ardışık üstel pozitif tam sayılar: Pozitif tam sayıların üstel kuvvetleri olan sayılar ardışık üstel pozitif tam sayılardır. Örnek: 2¹=2, 2²=4, 2³=8, 2^4=16, 2^5=32…

Ardışık tam sayılar: Tam sayılar, negatif, pozitif veya sıfır olabilen sayılardır. Ardışık tam sayılar ise, birbirlerini takip eden tamsayılardır. Örnek: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…

Ardışık ondalık sayılar: Ondalık sayılar, virgülle ayrılmış tam ve kesirli bölümlerden oluşan sayılardır. Ardışık ondalık sayılar ise, birbirlerini takip eden ondalık sayılardır. Örnek: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6…

Ardışık üslü sayılar: Üslü sayılar, tabanı ve üsteli olan sayılardır. Ardışık üslü sayılar ise, birbirlerini takip eden üslü sayılardır. Örnek: 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5…

Ardışık asal sayılar: Asal sayılar, sadece kendisine ve 1’e tam bölünebilen sayılardır. Ardışık asal sayılar ise, birbirlerini takip eden asal sayılardır. Örnek: 2, 3, 5, 7, 11, 13…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir