İnsan ve Çevre İlişkisi Kısaca

Home » Sorular Cevaplar » İnsan ve Çevre İlişkisi Kısaca
Sorular Cevaplar 1 Yorum

İnsanoğlu yaşamını sosyal varlık olduğundan tek başına yaşayamaz, diğer canlılarla birlikte sürdürür. Yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için çevresinde beslenme, su, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılar. Çevresinde bir çok faaliyette bulunarak kendi temel ihtiyaçlarının yanı sıra yaşamsal faaliyetlerini de sürdürecek gereksinimlerini tamamlar. Yanlış kullanımı sonucunda doğal kaynakları azalır, küresel ısınma görülür, çevre kirlenir insanları gelecekte tehlike bekler.İnsanlar yaşamında plansız kentleşme, kaynakların aşırı tüketilmesi, hızlı nüfus artışı, sanayileşme çevre sorunlarına sebep olur. Ağaçların kesilerek yangınlara sebep olması diğer tüm canlıları olumsuz şekilde etkiler. Erozyona zemin hazırlayarak canlı yaşamı etkilenir. Çevremizdeki canlıların aşırı avlanması canlı neslinin tükenmesine sebep olur.


One thought on - İnsan ve Çevre İlişkisi Kısaca

Yorum Yaz