1921 Yılından Günümüze Ülkemizde Kullanılan Anayasalar

Cumhuriyetin kurulması ile yönetimin sağlanması adına Anayasa yapılmıştır. Yasaların üstünde olup gerek yargı, yürütme ve yasamanın aldığı kararların anayasa ile çelişip çelişmediği kontrol edilir. Anayasanın kuralları doğrultusunda yönetilir.

1921 Anayasası
Cumhuriyetin kurulması ile yapılan anayasadır. Ayrıntılı olmayan, hak ve özgürlüklere yer verilmeyen. Milli egemenlik kabul edilen anayasadır. İlk olma özelliği taşır ve kısa anayasadır.

1924 Anayasası
Cumhuriyet döneminin ikinci anayasasıdır. 36 yıl boyunca kullanıldı. 1937 yılında Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda yapıldı.

1961 Anayasası
Darbe sonucunda yapıldı. İnsan haklarını ve özgürlüklerini korur. Yasama, yürütme ve yargı organlarını birbirinden ayrılmıştır. Güçler ayrılığını benimsemiştir.

1982 Anayasası
Darbe sonucunda yapıldı. Bugün kullandığımız anayasadır. 1961 anayasasında olan özgürlüklere kısıtlamalar getirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.