Atatürk Önderliğinde Kurulan Müzik Kurumları Nelerdir

Atatürk’ün önderliğinde açılan müzik kurumları sayesinde ülkemizde kültürün gelişmesi sağlanmıştır. Müzik konusunda yapılan yeniliklerde Atatürk tarafından desteklenerek bu konularda önderlik etmiştir.

Makam-ı Hilafet Muzıkası, Ankara’ya naklettirilerek Riyaset-i Cumhur olarak bugünü Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası kurulmuştur.

1926 yılında darülelhan konservatuarı dönüştürüldü. Yeni sanatçılar yetiştirilmesi için bir çok öğrenci yurtdışına gönderilmiştir. Yurtdışında ülkelere geziler düzenlenerek müzik kültürleri incelenmiştir. Müzisyenler ve sanatçıların yer aldığı turda müzik devrimi yapılması için bilgiler edinilmiştir.

Atatürk müzik dönemine önem vererek dönemin Adnan Saygun’a yazdırdığı Özsoy operasıdır. Halk müziğinden çok sesli Türk müziğine geçiş yapılmıştır.

Güzel sanatlar genel müdürlüğü kuruldu ve devlet müzik ve tiyatro akademisi ile ilgili yasalar çıkartılarak yeni konservatuarlar kurulmuştur. Atatürk’ün sanatçılara ve müzisyenlere yol göstermeleri ile belirli noktalara gelmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir