Aydınlanma Çağı Bilim Adamları Kimlerdir

Aydınlanma çağı tarihin 17-18. yüzyılları arasında gerçekleşen gelişmelerdir. Akılcı düşünce olarakta adlandırılan bu dönemde bilim insanlarının yaptığı buluşlar sayesinde insanlık modernleşmeye başlamıştır. Eski dönemlerdeki düşüncelerden daha uzak yenilikçi bilgilere ulaşılır olması, yaşamı kolaylaştıran icatlar sayesinde tekrardan yenilenmiştir.

Aydınlanma çağında önemli bilim insanları insanlığa katkılarda bulundu. Felsefeli bilgilerin yanı sıra icatlar, araştırmalar insanlığa yol göstermiştir. Tarihin en önemli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar insanlığı daha modern hale getirdi. İnsanlık kendi için bilinmezliklerden kurtularak aydınlanma çağı kabul edilmiştir.

Aydınlanma Çağının Bilim Adamları
Newton: Fizik ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
Copernik: Evrenin güneş merkezli sistem olduğunu ispatladı.
Galileo: Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı
Descartes: Geometri ve analitik çalışmalar yaptı.
Mozart: Bestecilikte müzisyenlere ilham kaynağı oldu.
Jean Jacgues Rousseau: Toplumsal alanda çalışmalar yaptı.
Edison: Ampülün icadı ile dünyayı aydınlattı.

Laplace
Francis Bacon
David Hume
Immanuel Kant
Claudie Andrien Helvetius
Ettienne Bunnot de Condillac
Lois Rene de Caradeux de la Chalotais
Gothold Ephraim Lessing
Julien Offrey de Lamettrie
Thomas Hobbes
John Locke
Berkeley
Leibniz
Denis Diderot
d’Alembert
Voltaire
Montesquieu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.