Babillerin Özellikleri Nelerdir

Babil Özellikleri Nelerdir, Babil Devletinin Özellikleri

Babiller, Mezopotamya’da hakimiyet kuran imparatorluktur. Babil bugünkü toprak olarak Irak ve El Hilla kasabasında yer alıyor. Kuzey Babil Devleti ise Şırnak ilinin İdil ilçesinde Babil köyünde kurularak genişlemiştir. Halkının bir kısmı Sami ırkından gelmektedir.

Sami kökenli kavimden geldikleri biliniyor.
En gelişmiş ve yüksek dönemleri Hammurabi iktidarında olmuştur. Yasalar ile birlikte tarihteki ilk kanunlar kabul edilmiştir.
Hammurabi’den sonra devlet yönetiminde zayıflama ve Hititler tarafından devletin varlığına son verilerek silinmiştir.
Babillerin yıkılması ile birlikte Hititler Asurluların egemenliğine girmek zorunda kaldılar.
Medler ile ittifak yapılıp Asur devleti yıkıldı.
Mezopotamya’nın en son devleti olan II. Babil devleti ise persler tarafından yenilgiye uğratılarak yıkılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir