Bireyler Arasındaki Fiziksel Duygusal ve Kültürel Farklılıkların Topluma Kazandırdıkları

Toplum içinde yaşamını sürdüren insanların bireysel farklılıklarının olması onlara has fizik, his, kültür tiplerinin değişmesine etki eder. İnsanların düşüncelerinin birbirleri ile farklı olmasından dolayı kültüründe farklılığını gösterir. Kişilerde değişiklik oluşturarak toplum içinde değişim daima etkili olur. Geniş bir kültürün, örf ve adetlerin, iletişim, insanların birbirleri ile anlaşmasını sağlamıştır.

Fiziksel ve duygusal farklılıklardan dolayı birbirlerini gösterir. Fiziki farklılıklara değinecek olursak eğer birisinin boyu uzun, gözü yeşil, kemiği kalın çeşitli şekilde görülebilir. Hissel farklılıklardan dolayı çevresel olaylara bakış açıları tamamen değişecektir. İnsanlar hislerine göre hareket ederek verecekleri kararları bu şekilde birbirlerine iletirler. Kültürsel değişiklik toplumun bir parçası olduğunu gösterir. Düğünler ve evliliklerde kültürel farklılık kendisinigösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.