Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir

Canlılar yapı gereğince birbirlerine benzer olup ortak özellikleri taşırlar. Bunlar insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi iki kısımda incelenebilir yapılara sahiptir. Canlıların incelenmesinde ortak özellikleri şöyle;

Hücre yapısı: Her canlı hücrelerden oluşmuştur. Hücre organizmanın temel birimlerinden olup bir takım olayların yaşanmasına izin vermektedir.

Beslenme: Canlılar yaşamlarına devam edebilmek için beslenme ihtiyaçları vardır. Dışarıdan aldığı besinsel maddeler sayesinde yaşamlarının devamlılığını sağlamaktadır.

Hareket: Her canlı dışarıdan gelen etkilere karşı tepki gösterir. Dış ortamdan ışık, ısı gibi etkiler aldığı zaman hareketlilik gösterebilir.

Büyüme: Canlılarda hücre bölünmesi görülür ve sayıları artar. Belli bir sayıya ulaşması ile büyüme görülerek hacim, kütle olarak artış görülür.

Solunum: Canlılar aldıkları besinlerden sonra oksijenli yada oksijensiz olarak solunum gerçekleştirerek enerji elde eder.

Boşaltım: Canlılar çeşitli yaşamsal faaliyetlerini devam ettirirken artık maddeleri vücuttan atarlar. İşlemi gerçekleştirirken çeşitli organlarını kullanırlar ve boşaltım gerçekleşir.

Sindirim: Canlılar büyük molekülleri parçalayarak küçük parçalara çevirirler.

Sentez: Küçük molekülleri organizmalarına ayırarak büyük moleküllere dönüştürürler. Örneğin protein sentezi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.