Çevre Sorunlarına Karşı İnsanların Sorumlulukları

Kendimize olduğu kadar çevremize karşıda sorumlu olmaktayız. Bu evimiz, bahçemiz, sokağımız, mahallemiz, denizimiz, göllerimiz, nehirler ve dünyamız. Birey olarak her şeye karşı duramasak dahi insan olarak sorumluluklarımızdır. Temiz tutmak ve korumak gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımızdır. Temiz çevreye sahip olmak için canlıları tanımamız gerekir. Tüm canlılar ile iç içe yaşadığımızı düşünürsek, diğer canlılara zarar vermememiz gerektiğini de biliriz.

Çevremize karşı sorumluluklarımız şunlardır;

Ormanları korumalı, izinsiz kesime izin vermemeli ve ormanlık alanda ateş yakmamalıyız.
Fabrikalardan çıkan zehirli atıklar derelere, denize ve akarsulara karışmamalı.
Çöpleri rasgele çevreye atmamalıyız çöp kutularını kullanmalıyız.
Kaliteli yakıtlar kullanarak atmosferi korumalıyız.
Çevremizi evimiz gibi temiz tutmalıyız.
Çevreci vakıflara destek olmalı, gönüllü çalışmalıyız.
Yerel yönetimler çevre konusunda bilinçlendirilmeli.
İçinde yaşadığımız topraklar temiz tutulmalı.
Atık maddeler arıtma tesislerine gönderilmeli.
Çevre bakanlığı daha aktif olarak çalışmalı.
Sorunların önlenmesi için devlet tarafından zorunluluklar getirilmeli.
Çevremize sevgisi aşılanmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.