Dairenin Özellikleri

Daire, çemberin içinde kalan alana denir. Çemberin çevrelediği noktaların birleşimi daireyi oluşturur. Dairenin merkezi kenarlara eşit uzaklıktadır.

Dairenin Özellikleri

Yarıçapları eşit iki daire birbirine eşittir.
Bir dairede eşit yayların kirişleri ve eşit kirişlerin yayları birbirine eşittir.
Bir dairede, merkezden eşit uzaklıktaki kirişler birbirlerine eşittir.
Bir dairede kirişe dik olan çap, kirişi iki eşit parçaya böler. Bir doğru ile çemberin bir ortak noktası bulunuyorsa, bu noktaya değme noktası denir, doğruya ise teğet adı verilmektedir.
Bir çemberin bir noktadaki teğeti, bu noktayı merkeze birleştiren doğruya diktir. Bir dairede BC yayını merkezden gören açıya merkez açı, çevreden gören açıya çevre açı, bir T noktasındaki teğet ile TD kirişi arasında kalan açıya teğet kiriş açısı denir.
Aynı yayı gören teğet kiriş açısı, merkez açının yarısına eşittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.