Destan Nedir

Tarihin eski zamanlarından günümüze kadar taşınan kahramanlık, afet, göç, yangın, savaş gibi olayları konu alarak uzun şekilde anlatıldığı manzum türlerine destan denir.

Destanlar tarihte yaşanmış başta kahramanlık olmak üzere hikayelerden sonra ortaya çıkmıştır. Yaşanan olaylar itibari ile insanlar tarafından dilden dile anlatılması sonucunda daha etkili olarak ortada yer almıştır. Destanlar milletlerin ortak noktaları olduğundan dolayı hak destanları adı verilir. Olağan üstü durumlar olması sonucunda ilahi destanlar ortaya çıkar. Oluştukları ulusun özelliklerini yansıtırlar. Toplumu derinden etkileyen unsurlardan olup onların geleceğine ışık tutar. Anonim olup sahipleri yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir