Divan-ı Lügatit Türk Nedir ve Özellikleri

Divanü Lügatit Türk (Türk Dilleri Sözlüğü) Kaşgarlı Mahmud döneminde Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yapılıp Türkçe Arapça sözlük olarak görev görmüştür. Bilinen en eski Türk sözlüğüdür. Batı as yazı Türkçesi ile yazılmıştır.

11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
İlk Türkçe Arapça sözlüğüdür.
Bilinen en eski Türkçe sözlüktür.
Ansiklopedi ve dil bilgisi kitabı olmasıyla önemli eserlerdendir.
Arap vatandaşlarına Türkçe hakkında bilgi veren ve dil bilgisi kitabı olmaktadır.
Kaşgarlı Mahmut Türk boyunu gezmiş, ziyaret etmiş, incelemiş ve kitabı kaleme almıştır.
Divan-ı Lügati’t Türk kaleme alınırken sözcükler açık şekilde dile getirilmiştir. Türk edebiyatı için önemli yere sahiptir.
Kaleme alınan kitapta 7500’ü aşkın Türkçe kelime vardır.
Divan-ı Lügati-t Türk Karahan Türkçesi ile yazılmıştır.
Kaşgarlı Mahmut dönemin özelliklerini yansıtan kelimelerde kullanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.