Divan ve Tanzimat Edebiyatının Arasındaki Farklar

Türk edebiyatını en güzel şekilde Divan ve Tanzimat edebiyatı yansıtmaktadır. Türklerin İslam’ı seçmesi ile Divan edebiyatına geçiş yapılmıştır. Birbirlerinden ayıran özellikler sayesinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Divan ve Tanzimat Edebiyatının Benzerlikleri
Nazım şekilleri benzer: Kaside, gazel, terkib-i bend, müseddes vb.
Ölçü benzer: Aruz ölçüsüyle şiirler yazılır.
Kafiyeleniş benzer: Uyak düzeni aynıdır.
Dil benzer: Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların kullanılması.

Divan ve Tanzimat Edebiyatının Farklılıkları
Divan edebiyatı aşk tabiat, tasavvuf, ahlak, övgü üzerine yazılır, Tanzimat edebiyatında halkı aydınlatan konular işlenir bunlar hürriyet, eşitlik, adalet, kanun ve yönetime dair şikayetlerdir.

Yapı Özellikleri
Divan edebiyatında beyitler kullanılır ölçüsü aruzdur. Kafiyeler nazım biçiminde yapılır. Şiirin adlandırılması nazım biçimine göre olur.

Tanzimat edebiyatında klasik yapılara sahip şiirler yazılır. Beyit sayılarının değişikliğinde bölümler bulunmaz, mahlaslar kullanılabilir, aruz ölçüsü ile hece kullanılır, başlıkları konunun adına eklenir.

Dil Özellikleri
Divan edebiyatında Arapça ve Farsça sözlere yer verilir. Ağır bir dil kullanılarak anlatılır.

Tanzimat edebiyatında halkın anlayacağı kelimeler kullanılarak basitlik hakimdir. Kavramlar halkın anlayacağı şekilde olup yeniliklere yer verilir.

One comment

  1. Çok güzel daha ayrıntılı olabilirdi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir