Doğa Bilimi Nedir

Doğayı ve doğa olaylarını inceleyen bilim dalıdır. Doğada olan hareketlilik ve değişikliklerin araştırır. Maddenin kimyasal değişikliği, canlının biyolojik, gök cisimlerinin astronomi ve yerbilim doğa bilimlerinin altında yer alır. Doğada olan bütün değişikliklerin takibi gerçekleşir.

Doğada zincirleme olayların gerçekleşmesi ve olguların incelenmesini gerçekleştirir. Olgular sayesinde neden-sonuç ilişkisini araştırarak öğrenmektedir. Deney ve gözlem yolu ile yasaları deney ve gözlem yaparak doğrulatır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir