Doğal Afetlerden Nasıl Korunuruz

Doğal afetlerin yaratıcısı da insanlardır. Doğaya sahip çıkmadıkları gibi zarar vermeleri ile doğal afetler kaçınılmaz oluyor. İnsanların kontrolü dışında gerçekleşen doğal afetlerden dolayı can ve mal kaybı yaşanarak hayatlarda olumsuzluklara neden olmaktadır. Doğal afetlerden korunmak için çeşitli yollara başvurulabilir.

Depremlerden korunma yolları
Yerleşim yerleri fay hattı olan yerlere yapılmamalıdır.
Kentsel yerleşim doğrultusunda depreme dayanıksız evler değiştirilmeli.
Binalar depreme dayanıklı malzemeler kullanılarak hazırlanmalıdır.
Binalar çok fazla kat çıkılmadan yapılmalı.

Erozyondan korunma yolları
İnsanlar doğaya ve bitki örtüsüne zarar vermemeli.
Yamaçlarda ağaçlandırma yapılmalı.
Yamaç kesimlerdeki tarlalar eğimin tersine doğru sürülmelidir.
Mera alanları korunarak aşırı otlatılmamalıdır.

Selden korunma yolları
Selden korunmak için en başlıca dere yatakları açılmalıdır. Derinlikleri arttırılmalı ve sel tehlikesi dar olan kısımlara kapatılmalıdır. Akarsu yerleşim yerleri kurmamak ve selden korunma yöntemleri işlenmelidir.

Yangından korunma yolları
Yangından korunmak için ormanlarda piknik yapanlar dikkatli olmalıdır. Fişler prizlerde unutulmamalıdır. İşimiz bittiğinde çıkartmalı ve elektrikleri kapatmalıyız. Uyunduğu zaman elektrikli sobaları açık unutmadan kapatmalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir