Eğrelti Otunun Kaç Kromozomu Vardır

Her canlı türü belli bir hücre yapısına sahiptir. Sitoplazma ve çekirdekten oluşmaktadır. Hücre bölünmesi sonucunda kendini kopyalayarak hücre sayısında artış gösterir. Kromozom sayısı canlılara göre değişiklik gösterir. Her canlının kromozom sayısı aynı değildir.

Canlıları incelediğimizde farklı farklı kromozomları vardır. Her canlının kalıtımsal bilgilerini taşıyan kromozomları değişkenlik gösterir. Farede 42, köpekte 78, kurbağa da 26, insanda 46 kromozom bulunur. Kromozom sayıları gelişmişliği gösterdiğini söylemek doğru olmaz. Çünkü eğrelti otunun kromozom sayısı 500 olmaktadır. Kalıtımsal olarak bilgiler taşınırken eğrelti otu için 500 kromozom sonucunda ortaya çıkar. Her canlının kalıtımsal farklılıkları bulunur. Nasıl fare, köpek, kurbağa ve insan özellik bakımından farklıysa bir bitki de farklıdır. Bazılarının kromozom sayısı çok azdır.

İnsanların kromozom sayısı 48 olduğunda süper insan ortaya çıkmaz. Kalıtımsal olarak taşınan bilgiler için farklılık gösterir. Öyle olsaydı eğer eğrelti otu 500 kromozom sayısı ile birlikte gelişmişliğin en üstünde olurdu. Ancak kromozom gelişmişliği değil kalıtsal türlere göre kalıtsal özelliklerin taşınmasını sağlayan yapıdır.

Kromozomun bozulması sonucunda değişik hastalıklara sebep olabilir. Tıp alanındaki gelişmeler hangi kromozom bozukluğu hangi hastalığa sebep olduğu bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.