Fransız İhtilalı Nedir

Fransız ihtilali (Fransız devrimi) 1789 yılında milliyetçilik akımı ile başlamıştır. Fransa’da başlayan akım beraberinde krallığın son bulmasına, cumhuriyetin kurulmasına, yeni çağın biterek yakın çağın başlamasını tetiklemiştir.

Fransa monarşisinin etkisi altında savaşlara dahil olarak ekonomik anlamda yıkıntı içerisindeydi. Kendisini toparlamak üzere halktan yüksek miktarlarda vergi toplanması, ticaretin artması ile yükselen burjuva sınıfının tepkisini çekmiştir. Burjuva sınıfı sahip olduklarını koruma adına parlamentonun toparlanması, sınırlama ve isteklerinin yerine getirilmesini ister. Kralın istekleri reddetmesi sonucunda 14 Temmuz 1789 yılında Bastille hapishanesine saldırı düzenlenerek mahkumların serbest bırakılması sağlanır.

Ayaklanma ile kralın sahip olduğu yetkiler sınıflandırılır. Fransız ihtilali beraberinde 5 dönemin gerçekleşmesini sağlamıştır. 1815 yılına kadar süren Fransız ihtilalinde kral tahtan indirilerek Cumhuriyet yönetiminin hakim olması sağlanmıştır. Halkın ayaklanmasında burjuva sınıfının önemli etkisi olmuştur. Bugünkü yönetim şekline sahip olmasının temeli fransız ihtilalinde yatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.