Günümüzde Yaşayan Büyük Dinler Nelerdir

Toplum sosyal hayatını düzenli şekilde devam ettirebilmesi için dinlere ihtiyaç duyar. Ahlaki, hukuki olarak manevi bağlılık isterler. Dinde burada devreye girer, her millet belli başlı dinlere inanırlar. İnançlar insanları yönlendirir. Toplumsal kuralları düzenleyen, insanların davranışlarını kısıtlayan dinler toplumu yönlendirir. Fakat din, bir kulluk borcu olarak hayatta kurtarır.

Günümüzde bir çok din aktif olarak varlığını korumaktadır. Toplumların inandığı ve dünya nüfusunun önemli bir kısmını kendi içinde barındıran dinler hakkında konuşacağız.

Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet, Budizm gibi dinler oldukça büyük dinlerdir. Son din Allah’ın gönderdiği İslam dinidir. Biz Türkler olarakta inancımız İslam dininden yana olmaktadır. Avrupalılar genelde Hristiyan dinine mensup olurken Afrika ve Asyalı ülkeler ise İslamiyet’e bağlıdır.

Dinler insanların inançları ve düşünceleri doğrultusunda şekillenir. İnanmak isteyen istediğine inanır yaşamını öyle devam ettirir. Sadece insanlar tarafından devam ettirilen ahlaki ve hukuki düzenlemelere sahiplerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir