Haberleşmede Hangi Atmosfer Tabakasından Faydalanılır

Atmosferlerin tabakaları olup bunların bir kısmı insanların geleceği için önem taşımaktadır. Haberleşme ve iletişim alanında insanlar atmosferin tabakalarını kullanarak birbirleri ile iletişim sağlayabilir olurlar. Atmosferin, iyonosfer tabakasındaki gazlar iyon halinde bulunması haberleşmede radyo dalgalarının yayılmasında önemli görev üstlenmektedir. Belirli mesafeler ve aralıklara radyo dalgalarının iletilmesi için gerekli olmaktadır.

Elektrik yüklü elektronların hareket edebilmesi için iyonosfer tabakasına ihtiyaç duyar. Yansıtma sayesinde sinyaller vericiden alıcıya ulaşana kadar görev görür. Radyo dalgaları elektromanyetik dalga olmasından dolayı iletişimi için iyonosferin yapısına gerek duyar. Titreşim sayesinde gönderilen elektronlar radyo frekanslarının oluşumunu sağlar. İyonosfere çarpması sonucunda yansıma gerçekleştirerek dalgalanma ile alıcıya ulaştırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir