Hücrenin Yapısı Nasıldır

Canlıları oluşturan yapı birimlerinden birsi hücredir. Hücre yapısı ve organelleri bakımından bir bütün oluşturarak canlıyı meydana getirir. Hücre, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 4 farklı şekilde incelenebilir. Hücrenin yapısında bulunan çeşitli organeller sayesinde kendilerini gösterirler. Hücre bir çok yapısal parçanın meydana gelmesi sonucunda oluşum gösterir.

Hücrenin yapısı
– Çekirdekçik
– Çekirdek
– Ribozom
– Vezikül
– Granüllü (Tanecikli)Endoplazmik Retikulum
– Golgi Aygıtı
– Sitoiskelet
– Granülsüz (Düz)Endoplazmik Retikulum
– Mitokondriler
– Koful
– Sitoplazma
– Lizozom
– Sentriyoller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.