Katı Sıvı ve Gaz Nedir

Maddenin halleri denildiği zaman katı, sıvı ve gaz hali aklımıza gelecektir. Bunlar doğada bulunan bütün maddelerin sahip oldukları özellikler olacaktır.

Katı: Belirli bir şekle hacme sahip olan her şeye katı madde denir. Katı maddelerin incelenmesinde moleküllerinin arasında boşluk yok denecek kadar az olmasından dolayı belirli bir şekle sahiptir. Titreşim yapılması sonucunda bunlar çeşitli iletkenlik sağlarlar. Cinsine göre değişip iletken ve iletken olmayan maddeler olarak bilinir.

Örnek: Taş, tuğla, demir, odun,kaşık, çatal, masa, beton, sandalye, koltuk.

Sıvı: Belirli bir şekli yoktur bulunduğu kabın şeklini alır. Akışkan yapıya sahip olduğundan dolayı her ortama uyum sağlayabilir. Molekülleri arasındaki boşluklar katı maddelere göre daha fazladır.

Örnek: Su, akarsu, göl, meyve suyu, limonlu su, erimiş demir.

Gaz: Moleküllerinin arasındaki boşluk katı ve sıvı maddelere göre çok daha fazladır. Uçuşkan madde olduğundan dolayı belirli bir kabın şeklini aldığı gibi her ortamda bulunabilir. Gaz molekülleri homojen olarak karışımları vardır. Gözle görülmez ama hissedilebilir.

Örnek: Oksijen, hava, gaz, petrol gazı, kolonya kokusu, su buharı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.