Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir

Kitle iletişim özürlüğü her insanın en temel haklarından biri olarak “haber, bilgi, fikir, basın, radyo, televizyon, sinema, internet” gibi iletişim araçlarının kullanımıyla birlikte elde edilen haklardır. İnsanların en temel hakları olan haberleşmeye ulaşabilme hakkı, açıklayabilme hakkı, yayabilme hakkından oluşmaktadır.

İnsanların gündelik hayatlarının vazgeçilmezi olan iletişim haberlere ve bilgiye ulaşma bir olay hakkında düşüncesini çeşitli şekillerde ifade edebilmesidir. Kamuoyunda önemli yere sahip olan bu araçlardan yararlanılarak ortaya çıkan örgütlenme, işleyiş ve işleyişlerin uyulması gereken kuralları yansıtır. Kitle iletişim temel hak ve özgürlükler kişinin ifade düşüncesi serbestliğine sahip olmasıdır. İletişim araçlarını kullanarak özgür bir şekilde yorumlarını kullanabilir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birinin de insanların özgürlükleri özel hayatın gizliliği olmaktadır. Kişi kullandığı iletişim aracında özgür şekilde aklına geleni dile getirebilir düşüncelerini yansıtabilir bu engellenemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir