Maddenin Halleri Nelerdir

Madde doğada üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz şeklindedir.

Katı hali: Belli bir hacme ve kütleye sahiptir. Katı hallerde moleküllerinin arasındaki boşluk minimum seviyede olmaktadır sıkıştırılamazlar. Atomlar arası titreşim gerçekleşerek iletimi kolay şekilde sağlayabilirler.

Sıvı hali: Maddenin akışkan hali olup koyulduğu kabın şeklini alır. Atom ve moleküllerin arasındaki boşluk fazladır. Hareketleri düzensiz olup birbirlerinin hallerine girebilirler.

Gaz hali: Atom ve moleküllerinin arasındaki boşluğun en fazla olduğu haldir. Sıkıştırılabilirler, düzensiz hareket ettiklerinden dolayı geniş bir hacme sahip olurlar. Bulundukları yerde uçuşan türdenlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.