Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Listesi

Dünyamızda insanlar, hayvanlar ve bitki türünde canlılar yaşamlarını sürdürmektedir. Yüzyıllar boyunca böyle devam eden yaşamlar her geçen gün sona doğru yaklaşmakta. Çeşitli canlı türleri insanların sebep olduğu felaketlerden dolayı nesilleri tükenme noktasına gelmekte. Yasak avcılık, sanayileşme, çevre kirlilikleri, küresel ısınma bunlara sebep olmaktadır. Her şeyi sunabilecek seviyede olan dünyamız artık kendine yetmez hale gelerek bu canlılara yuva olamamıştır.

Ekosistem belli bir düzen içerisinde devam ederken olan değişimler tüm canlılar için etki yaratır. Örneğin kedilerin nesillerinin tükenmesi farelerin artmasına neden olarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Zaman içerisinde değişen iklimler, mevsimsel değişiklikler, toprak verimliliğinin azalması, sulak arazilerin azalmasından dolayı hayvan nesiller azalmaya başlamıştır. Bu zaman içerisinde hayvan nesilleri tükenerek ülkeler tarafından hayvanlar özel barınaklarda çiftleştirilmektedir.

Günümüzde pek çok canlı bu listeye dahil olmuştur. İnsanların kendi arzu ve isteklerince avlanan hayvanlar artık çok nadir görülmektedir. Küresel ısınmada canlıların yaşam alanlarını olumsuz şekilde etkilemektedir.

Nesli tükenmekte olan canlılar;

Kutup ayıları, panda, penguenler.
Kelaynaklar
Asya aslanları
Su samurları
Van kedileri
Dağ horozları
Ceylanlar
Akdeniz fokları
Anadolu parsı
Alageyik
Çizgili sırtlan
Anadolu dikenli faresi
Hint oklu kirpi
Telliturna
Mezgeldek
Bozkır kartalı
Ak kuyruklu kartal
Ulu doğan
Toros kurbağası
Kolan balığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.