Sanayi İnkılabı Nedir

Sanayi inkılabı Rönesans ve reform hareketlerinin sonucunda Avrupa’da gerçekleşmiştir. Bilimsel ve teknik açıdan insanlık için sanayinin gelişmesi sağlanmıştır. Yapılan yenilikler sayesinde makineleşme adına yeni bir devrimin başlangıcı oluştur. 18. yüzyılın ortalarında gerçekleşmesiyle makinelerde buhar gücü kullanılarak insan gücüne olan ihtiyaç büyük oranda azalmıştır. Bugün insan gücünden çok daha önemli olmaktadır.

Makineli sisteme geçilerek üretim oranı artmıştır.

Büyük işletmelerin kuruluşları arttı.

Fabrikalar hayata geçerek işçiler sınıflara ayrıldı.

Köyden kente göç oranı yükseldi.

Hammadde ihtiyacı artarak, Pazar payında büyük gelişmeler görüldü.

Sosyalizm ve liberalizm düşünce sistemi gelişti.

Uluslararası ticaret gelişerek ülkeler arası dostluk ilerledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.