Sosyal Devlet Ne Demektir

Sosyal devlet anayasamızda güçsüz vatandaşları güçlü vatandaşlara karşı korumak ve gerekli adalet sisteminde güçlü ve güçsüzleri eşit bir konumda yargılanmalarını sağlamaktır. Dengenin kurularak sosyal devlet nezdinde herkesin eşit olduğu durumdur. Hak ve özgürlükleri koruyan eşitlik ilkesini benimseyen devlet anlayışıdır.

Sosyal devlet hukuk sistemini kabullenen devlet anlayışına sahip olmaktadır. Hukuk devleti bireylerin özgürlüğünü koruduğu gibi devlet yapısında ekonomik ve sosyal yapıdan güçsüz olan insanlarında haklarını koruyan yapıya sahiptir. İnsan onuruna ve gururuna uygun bir şekilde faaliyet gösteren, hak ve adalet sisteminde önemli yer edinmiş sistemdir.

Hukuk devletinde vatandaşların hak ve özgürlükleri gözetlenerek adalet önünde herkesin eşitliği savunulur. Sosyal devlet vatandaşlarının her alanda eşitliğini savunarak toplumun refah seviyesini benimseyerek hareket eder. Sosyal adalet ve güvenliği arttırılmasına yönelik çalışır. Güçlü güçsüz ayırt etmeksizin her kesime hitap eden devlet anlayışıdır. Sosyal devlet ile hukuk devleti birbirlerine kenetlenmiş bir şekilde hizmet götürür. Çünkü hukuk devletinin olmadığı bir yerde sosyal devletin varlığından söz edemez. Hukuk devleti eşitliği savunduğu gibi sosyal devlet her kesime hizmet eder refah seviyesini ele alarak hizmet anlayışını benimser. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olduğu gibi sosyal devlet statüsüne sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir