Su Kaynakları Kirlenmesi Nedenleri Sonuçları ve Alınacak Önlemler

İnsanın ve bütün canlılarım yaşan kaynağı sudur. Suya sahip çıkarsak eğer gelecek nesiller rahat eder. Bizde bunu sağlamakla sorumluyuz. Su kaynaklarının kirlenmesi geleceğimizin kirlenmesine eşdeğerdir.

Kirliliğin Sebepleri
Sanayileşmenin her geçen gün gelişmesinden dolayı atıkların oranları artmaktadır. Yeryüzünde bulunan su kaynaklarının kirlenmesi onlara zarar vermektedir. Denizlerde gemilerden gelişi güzel atılan çöplerden dolayı okyanusun derinlikleri çöp halini almış durumda. Yeryüzündeki su kaynaklarını doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Su tüketimi artması yerine onu belli bir düzeyde tutmamız gerekir. Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve tarımda kullanılan yanlış ilaçlardan dolayı kendisini gösterebiliyor.

Sonuçları
Suların kirlenmesi gelecek nesilleri takip ediyor. Canlıların yaşam alanları tehlike altına girmesi sonucunda ekosisteme zarar vermektedir. Çevrede yaşayan canlıların ölümlerine sebep olarak mikroplar yayılıyor. Hastalık ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Alınacak tedbirler
Sanayi atıklarının belli bir yerde saklanması,
Sentetik deterjanlı suların ayrı bir yerde toplanması,
Su kaynaklarının çevresi koruma altına alınmalı,
Suları kirletenler uyarılmalı,
Çöp ve atık maddeler sulardan uzak bir yerlerde saklanmalı,
İçme suları kaynatılarak içindeki parazitlerin ölmesi sağlanmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.