Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar

Toplum hayatının belli bir düzende ilerlemesi için herkesin toplumsal kuralları benimsemesi gerekir. Bunun sağlanması için ortak kararların alınması gerekir. Toplum kurallarını denetlenmesi için hukuk, ahlak, görgü, din ve gelenek görenek kurallarının varlığı gereklidir.

Hukuk: Yazılı kurallar olup kolluk kuvvetleri tarafından sağlanmaktadır.
Ahlak: Toplum içinde birbirlerine saygı göstermek adına uymak zorunda kaldıkları sözlü kurallardır.
Görgü: İnsanların toplumsal alanları ortak kullanarak birbirlerinin yaşamına saygı duyarak gösterdikleri kurallardır. Genelde görgü kuralları ahlak kuralları ile benimsenip eğitimli bir insanın tarifini gösterir.
Din: İlahi olarak yasak kabul edilenlere uyum sağlarlar.
Gelenek ve Görenekler: Nesilden nesle aktarılan kültürün yanı sıra gelenek ve göreneklerin topluma uyum sağlamasına yardımcı olan kurallardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.