Türkiyede Bulunan Akarsuların Genel Özellikleri Nelerdir

Türkiye’deki Akarsuların Özellikleri Nelerdir, Ülkemizdeki Akarsuların Genel Özellikleri Kısaca

Türkiye üzerinden akan bir çok akarsu bulunup bunların sahip olduğu genel özellikleri birbirleri ile aynı olur. Akarsuların ortak özellikleri olup bunlara baktığımız zaman boyları kısa olurlar. Bunun temel sebebi ise ülkemiz yarımada konumunda olduğundan dolayı bu şekilde gözükür. Dağlık bölgelerin fazlalıkları buna etkiler. Hızlarını yavaşlatarak yavaş akmasını sağlar. Mevsimlerde görülecek değişiklikler ile birlikte akarsuların düzensiz akım görülür. Karadeniz bölgeleri hariç diğerlerinde ulaşım elverişli değildir. Hızlı aktıklarından dolayı düzensiz bir hal olmasından elektrik enerjisi üretimi için elverişli akarsular sınıfına girerler.

Ülkemizde yer alana akarsularına daha çok hidroelektrik santralleri kurulması uygun olduğu gibi soğuk aktığından dolayı aynı zamanda nükleer santraller için uygun alan yaratıyor. Kaynağını denizden almasından dolayı devamlılık sağlayıp kış zamanında sular yükselerek sellere sebep olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir