Uygurlarda Bitki Üslubunun Ön Plana Çıkmasının Sebebi Ne Olabilir

Hunlar ve Gök Türkler döneminde hayvan figürleri resim sanatına yansımıştır. Hunlar ve Gök Türklerin hayvan sanatına olan ilgileri göçebe hayat sürdürmeleri olmuştur. Hayvanların yaşamları için önemli yere sahipti. Birlikte göç ederken kolaylık sağladığı gibi hayvanların etinden sütünden faydalanırlardı. Hayvancılık gelirlerinin önemli bir kısmını karşılamaktaydı.

Uygurlar yerleşik yaşama geçmeleriyle hayvancılığın yanı sıra tarımcılıkla ilgilenmişlerdir. Yerleşik yaşamda tarımcılıktan elde ettikleri sebze ve meyveleri kullanarak ekonomilerinin temelini atmışlardır. Uygurlar ağırlıklı olarak tarımcılıkla uğraşması sanata da yansımıştır. Yaptıkları sanatsal eserlerde bitki figürleri ağırlıklıdır. Benimsedikleri din ile bitkilere olan ilişkileri artmıştır. Uygur döneminden kalan eserlerde ağırlıklı bitki figürleri görülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir