Atom İle İlgili Çalışma Yapan Bilim Adamları Kimlerdir

Atomla İlgili Çalışma Yapan Bilim Adamlarının Çalışmaları, Atomla İlgilenen Bilim Adamları Kimdir

Tarihte atomla ilgili çalışmalar yapıp çeşitli görüşlerde bulunmuşlardır. Dönemin araştırmaları kabul edilirken ondan sonra yapılan araştırma ve buluşlar sayesinde atom üzerinde yanlış araştırma yapanların tezleri yalanlanmıştır. Çalışmaların takibinde Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve Marie Cruie tarafından çalışmalar yapılmıştır. Atomla ilgilenen bilim adamları olup araştırmalarında kendinden öncekilerinin tuttuğu ışıktan ilerlemiştir.

Democritus Atom Modeli M.Ö. 400
Atom hakkında ilk görüşmelerini bildirmiştir. Yunan filozof olup çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Maddelerin taneciklerden oluştuğunu ve bunlara kendisi atom atını vermiştir. Atomla ilgili ilk görüşleri Democritus tarafından yapılmıştır.

Maddenin en küçük parçacığı olup görülmez ve bölünmezler.
Bütün maddeler atomların bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur.
Maddeleri farklı olması ve atomların sayı dizilişi farklıdır.

Dalton Atom Modeli 1766-1844

İngiliz bilim adamı olup atomla ilgili görüşlerini bildirmiştir.

Maddenin en küçük yapı taşı atom. Bölünmez, parçalanmaz, yok edilmez tanelerden oluşmuştur.
Atom parçalanamaz.
Atomun şekli içi dolu küreye benzemektedir.
Bütün maddeler atomların bir araya gelmesinden oluşur.
Maddeleri oluşturan atomların özellikleri birbirleri ile aynıdır.

Thomsın Atom Modeli 1856-1940
Atomun yapısı ve modeli hakkında ilk kez Thomson tarafından gösterilmiştir. Atom modelini karpuz ve üzümlü keke benzetmektedir.

Atomun şekli küre gibidir.
Atomda + ve – yüklü tanecikler vardır.
Atom pozitif ve negatif yüklü elektronlardan meydana gelmektedir.
Atomdan daha küçük tanecikler olup parçalanabilir.

Rutherford Atom Modeli
Atomun çekirdeği ve taneciklerin çekirdeğin etrafında dolaştığını göstermiştir.
Pozitif yüklü olanlara proton adı verildi.
Elektronlar çekirdek etrafında dönerler. Dünyanın güneşin etrafında döndüğü gibi proton ve elektronlar çekirdeğin etrafında dönüş sağlar.
Proton ve elektron sayısı birbirlerine eşittir.
Pozitif yüklerin kitlesi atomun kütlesinin yarına eşit olur.

Bohr Atom Modeli 1875-1962

Elektronlar belirli uzaklıkta olup rasgele dolanmazlar.
Elektronlar düşük enerji düzeyinden geçiş yaptıkları zaman fotonlar halinde ışık yaymaya başlarlar.
Elektronlar çekirdek etrafında dairesel bir şekilde dolaşırlar.

Marie Curie
Atomla ilgili son çalışmaları yapan bilim adamı olmuştur. Çekirdeğin etrafında elektron ve protonlar dairesel bir şekilde dönerler.
Uranyum elde edilmesi için pekblend cevherinin radyoaktif olduğunu fark etmesi ile başlamıştır.
Toryumunda aynı ışığa sahip olduğu keşfedildi.
Atomun parçalanabileceğini keşfetmiştir. Radaktif maddelerin yaydığı ışıklara radyoaktivite adını vermiştir.


59 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*