Atomu Oluşturan Temel Tanecikler Nelerdir

Maddenin gözle görülemeyecek kadar küçük yapıtaşına atom denir. Atomlar yayılabilir özellikte olup tümü hareketli taneciklerdir. Atom, çekirdek ve enerji katmanları olmak üzere iki kısımlıdır. Bu ayrı kısımlarda ise atomu oluşturan ve alt parçacıkları adı verilen proton, nötron ve elektronlar bulunmaktadır. Alt parçacıkların her biri atom içerisinde farklı şekilde konumlanmıştır. Çekirdekte proton ve nötronlar yer alırken, enerji katmanlarında elektronlar bulunmaktadır. Proton, nötron ve elektronların her biri ayrı niteliklerde parçacıklardır. Protonlar pozitif yüklü, nötronlar yüksüz ve elektronlar da negatif yüklü parçacıklardır. Niteliklerine göre atoma etki etme şekilleri de değişmektedir.

Proton ve Özellikleri
Atom çekirdeğinde yer alan ve pozitif yüklü taneciklerdir. Atomun cinsini belirlerler. Elektronlarla aralarında zıt kutuplu yükler nedeniyle bir çekim olsa da atom etrafında dönen elektronların hareket halinde olması nedeniyle bir araya gelmezler. Kütleleri nötronlarla neredeyse eşittir. Atomun kütlesine ve çekirdek yüküne etki ederler.

Elektron ve Özellikleri
Elektronlar atom çekirdeği etrafında hareket halinde bulunan proton ve nötronlardan kütlece küçük, negatif yüklü parçacıklardır. Atomun kütlesine etkileri göz önüne alınmaz. Proton ve nötronlara kıyasla kütleleri oldukça küçüktür. Atomun kimyasal özelliklerine etki ederler.

Nötron ve Özellikleri
Nötronlar yüksüz taneciklerdir. Atomun çekirdeğinde protonlarla bir arada yer alırlar. Atomun kütlesine etki ederler; ancak atomun çekirdek yüküne etki etmezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.