Başbakanın Görevleri

Başbakan ülkenin yürütme organını temsil etmektedir. Seçim sonucunda gelir ve Anayasa tarafından belirlenen süre zarfı içinde yürütme organına başkanlık yapar. Ülkenin gelişmesinde ve yürütülmesinde önemli görevler üstlenir. Başbakan beraberinde bakanlar kurulu ile ülke yönetimini ele alır. Kendilerine Anayasa tarafından verilen yetki ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin başı olarak Bakanlar kuruluna başkanlık eder. Cumhurbaşkanı tarafından dört yılda bir tayin edilmektedir. Meclisten güvenoyu alarak hükümete olan güven gösterilir. Bu sayede başbakan ekibi ile görevine devam eder.

Görevleri
Bakanlar ile iş birliği içerisinde vazifelerini yerine getirir.
Yasa ve kanun çıkarma yetkileri doğrultusunda işlemler yapar.
Bakanlar kuruluna başkanlık eder.
MGK başkanlık eder.
Resmi görevler dışında başka iş yapamaz.
Vali, kaymakam gibi yerel yönetim birimlerinin atanmasını sağlar.
Anayasa ve yasalar tarafından kendisine verilen yetkileri kullanır.
Ülke yönetiminde görev alarak hizmet verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.