Biyoçeşitliliğin Azalmasına Neden Olan Faktörler Nelerdir

Biyoçeşitlilik canlıların belirli bir bölgede yaşadığı form çeşitliliğidir. Ülkemizde bölgelere göre form çeşitliliği değişkenlik gösterir. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çevre, temiz su, hava, verimli topraklar, besin ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilir olmaları gerekir. Canlıların yaşam alanları tahrip edilmesi canlı formlarının azalmasına yol açar. Doğada yaşayan çeşitli canlı türleri bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri gerekir. Biyoçeşitliliğin azalması dünyamızın form bakımından kayba uğramasına yol açar.

Biyoçeşitlilik beşeri unsulardan dolayı zarar görür. Aşırı avlanmadan kaynaklı canlılar nesillerini devam ettiremezler. Aç gözlü insan topluluğu hayvanları avlayarak etinden ve derisinden faydalanırlar. Doğal yaşam alanlarını yok ederek yerine oteller ve apartmanlar inşa ediliyor. Canlıların kendilerine özgü yaşamlarını devam ettirebilecek yaşam alanları git gide azalır. Biyoçeşitlilik o bölgelerde minimum seviyelere kadar düşer. Canlı formlarının çok nadir görüldüğü bölgeler olduğundan doğa işini tam olarak yerine getiremez. Her canlı formu doğa üzerinde bir göreve sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.