Budizm Nedir Kısaca

Hindistan’da yaygın olan dinlerdendir. Budizm Siddhartha Guatama’nın görüş ve kurallarına dayalı olan bir inanış biçimidir. Aydınlanmış olan kişilerin din adamları sayılmaktadır. Uzun bir yolculuklarda Budizm’in altın kuralları olan aydınlanmayı yerine getirmektedir. Zorlu bir sınavdan geçerek kendilerine yol gösterirler. Günümüzde Budizm dinine inanların sayısı çok yüksek değildir. Hindistan dinine bağlı olarak kendilerini yönlendirmişlerdir.

Tanrıları olarak kabul ettikleri Buda (Buddha) inançlarını göstermektedir. Cisimlere nesnelere taptıkları gibi inek onlar için kutsal canlıdır. Dini inançları onlara yol göstermiştir. Din ve felsefe alanında kendilerine acı, ızdırap ve tatminsizliğin ortadan kaldırmak için çeşitli yollar izlerler. Meditasyon gibi bir süreçten geçerek reenkarnasyon denilen yeniden doğma işlemlerini yaparlar. Tekrarı ve karma denilen neden-sonuç ilişkisinde kavramı oluşturur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir