Çevre Kirliliği Canlıları Nasıl Etkiler

Doğal ortamda bulunan her şey kirlilikten dolayı zarar görür kullanılamaz hale gelebilir. Doğal çevrenin korunması için herhangi bir şekilde zarar verilmemesi gerekir. Gelişen dünyada sanayileşme ile makineler, fabrikalar artarak şehirleşmenin getirdiği etkiler sonucunda çok daha yıkıcı hale gelmektedir.

Çevre kirliliği ses, ışık, toprak, hava ve suyun kirlenmesi sonucunda oluşur. Sahip olduğumuz kaynakların kirlenmesi beraberinde inanılmaz oranda kirlilikte getirmektedir. Evsel atıkların yanı sıra sanayi atıkları çevre kirliliğini tetiklemektedir. Kirli suların akarsulara karıştırılması çevresindeki canlılar için tehlike oluşturduğu gibi denizlere ulaşarak deniz kirliliğine sebep olur.

Çevremizi korumak yerine daha çok gelişerek kirletmek çözüm değildir. Dünyamı her geçen gün kirlenme tehlikesi sonucunda bozulmalar, zarar görmelere sebep oluyor. Her türlü zararlı beşeri faaliyetlerden uzak durarak doğamıza sahip çıkarak hareket etmeliyiz.

Çevre kirliliğinin canlılar üzerinde etkileri;

Canlıların yaşam alanları yok olmaya başlar.

Canlılar beslenme, barınma, üreme, göç gibi doğal faaliyetlerini yerine getiremez.

Canlıların hayatı git gide tehlikeye girer.

Canlı nesilleri tükenmeye başlar.

Bitki örtüsü tahrip olur.

Bitkiler yeni yaşam alanları arar.

Ormanlar yok olmaya başlar.

Bitki örtüsünde değişiklik görülür.

Kuraklık ve çoraklık başlar.

Salgın hastalıklar görülür.

Temiz su kaynakları kirlenir.

Genetik hastalıklar ortaya çıkar.

Doğal afetlerin görülme sıklığı artar.

Ekosistem zarar görür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir