Emevilerin Yıkılış Sebepleri

Emevilerin devlet yönetiminin bozulması, ülke içindeki yönetime etki yaratarak işlerde aksaklıkları beraberinde getirmiştir.

Emeviler, Arap milliyetçiliğine önem vermesi ile Müslümanlar arasında sorun yaşamasına neden olmuştur. Siyaset sonucunda İranlılar ve Türkler, Emevilerin üzerine harekete geçerek yıkılma sürecinde etkin rol üstlenmişlerdir.

Emevi halifeleri ordunun başında duramadıkları gibi saraylarında keyif yapıyorlardı.

Abbasoğulları tarafından yapılan propagandalardan dolayı Emeviler yıkılış sürecine etki yaratmıştır.

Muaviye ve Yezid zamanında Müslümanlara yapılan ağır muamelelerden dolayı inanışları olumsuz etkilenmiştir.

Şii ve harici grupların ayaklanma başlatmaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.