Türkler Abbasiler Döneminde Hangi Görevleri Üstlenmiştir

Türklerin Araplarla arası kötü olmasına rağmen Abbasiler döneminde ilişkileri oldukça gelişmiştir. Türkler, askerlik ve devlet yönetiminde çeşitli alanlarda görev aldılar.

Abbasi yöneticisinin annesi Türk olan Mutasım, 833 yılında halife olarak seçildi .Devletin yönetiminde önemli görevler aldı. Devletin güvenliğini sağlamak için Türklerden oluşan özel askeri birlik oluşturdu. Türkler devletin önemli yerlerinde görev aldığı gibi güvenliğini sağlamak için güven sağlamışlardır.

Mutasım, askeri birlik Bağdat’ta bulunmasının risk yarattığını düşünerek, Samarra adındaki yeni bir kent kurarak Türklerin burada yaşamalarını istemiştir.

838 yılında Bizans’a karşı çıktığı gibi İznik önlerine kadar ilerlemiştir.

842 yılında yerine oğlu Vasık geçti. Türklere ve askeri birliklere Türkl komutanlar sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.