Günümüzde Kullanılan Tarih Yazıcılığı

Tarih yazıcılığı tarihi ele alınarak anlatımlardır. Kendi içinde hikayeci, öğretici ve araştırmacı tarih yazıcılığı olmak üzere üç farklı dalda incelenmektedir.

Hikayeci tarih yazıcılığı: Geçmiş tarihte yaşananlar hikayelere konu olarak yer alınır. Geçmişte yaşanmış olanlar efsane, destan gibi anlatımlar doğrultusunda hikayelerde olur. Örneğin Çanakkale Savaşı ile ilgili hikayeler örnek olarak gösterilebilir.

Öğretici tarih yazıcılığı: İnsanların ders alabileceği ve bir şeylerin öğrenilebilecek olunan tarih yazıcılığıdır. İnsanlar geçmişlerine bakarak geleceklerine yönelik hazırlık yaparlar. Hataları yapamamayı öğrenerek kararlarını daha doğru şekilde alırlar. Öğretici tarih yazıcılığı ile yazılan eserler eğitim alanlarında doğru şekilde kullanılmaktadır.

Araştırmacı tarih yazıcılığı: Tarihi olayların nedenleri ve çıkış sebepleri başta olmak üzere olumlu, olumsuz şekilde araştırılarak bilimsel anlamda sunulmasıdır. Araştırmacı geçmişi doğru şekilde araştırarak ortaya çıkartır. Olayların neden ve sonuç ilişkileri doğrultusunda ön planda olmasını sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir