Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Sistemi

Tanzimat fermanının yapılması ile Osmanlı Devletinin eğitim sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Tanzimat fermanı ile yetersiz eğitimsizlik son bulurken yerine yeni arayışlar başlamıştır. Osmancık akımının temelleri atılarak eğitim sisteminin parçası olması için çalışmalar yapılmıştır. Eğitim alanında köklü yenilikler sağlanarak insanlar yaşamlarını olumlu yönde etkilenmesi için çabalarda bulunmuşlardır.

Osmanlı eğitim sisteminde batı kurumları örnek alınmıştır.

Derslerde kullanılan araç gereçler tanıtılmaya başlanmıştır. Geleneksel olarak eğitim öğretim yerini yeni eğitim öğretime geçildi.

1856 yılında eğitim işlerimde “Maarifi Umumiye Nezareti” kurumuna bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Öğrenci ve eğitim işlerinde kurum kapsamında işler yürütülmüş durumda olmaktadır.

Osmanlı ilk defa eğitimde batıyı örnek alarak yükseliş sağlamıştır. Kaliteli ve doğru bir eğitim için kendisini gösteren bir yapıya sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.