Hemşirelerin Görevleri

Hemşireler hastanelerde görev alan ilk yardım derecesinin üstünde sağlık bilgisi olan kişilerdir. Doktorların yardımcısı olup hastaların bakımından sorumlu olan sağlık görevlileridir. Kolay olmayan bir meslek grubu olup insanlara yardım etmeyi sevmeliler. Güler yüzlü ve sıcak kanlı olma özelliği aranır.

Hastaların hal hatırlarını sorarak herhangi bir maruzatı olup olmadıklarını öğrenirler.

Nabız, nefes alış verişini, derecesini ölçer bunları çizelgesinde belirtir.

Hastaların durumunu takip ederek doktora bildirmek zorundadır.

Hastaların yemek dağıtımını takip ederek kendi yiyemeyenlere yardım ederek yemeklerini yedirir.

Ameliyat hemşireleri, ameliyathane teknisyeni bulunmadığı zaman vekil eder.

Hastaların sosyal ve ruhsal durumlarını araştırarak yardımcı olur.

Doğum yapan annelerin çocuklarının bakımlarını yaparak durumlarını takip eder.

Hastaların rahat etmelerini sağlar. Teselli ederek onlara moral verir.

Hastaların kayıtlarını tutarak bakım, tedavi uygulamalarını gerçekleştirirler. İlaçlarını içtiklerini bizzat takip ederek rapor ederler.

Doktorların yardımcısı olup verilen emirler doğrultusunda hareket ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.