İklimin İnsan Yaşamına Etkileri

İnsanın içinde bulunduğu ortam ve iklim doğrudan hayatını etkiler. İklimsel olarak hava olayları, canlı türleri, bitki örtüsü gibi bir çok çeşitliliğe sebep olur. İklimin getirdiği değişiklikler insanın yaşamı etkiler. Sıcak bir iklimde ince kıyafetler giyer gölgelerin altında yaşar, soğuk iklimde kendisini sıcak tutacak yer arar. İnsanlar biyolojik ve fizyolojik olarak iklimden etkilenir.

Farklı iklimlerde yaşayan insanların yaşam tarzları da değişir. Kutuplarda yaşayan insanlarla çöl sıcağının olduğu yerde yaşayan insanın yaşamı çok farklıdır. Tarımdan tutun yediği içtiği, giyindiği, beslendiği her şey değişir. Amazonlarda sürekli yağmur yağması insanların yaşam tarzını değiştirecektir. Farklı iklimlerin etkisinde yaşayan insanların gelenek ve görenekleri de farklılık gösterir.

İklimin insan yaşamına etkileri maddeler halinde:

Evlerde kullanılan malzeme ve yapılar iklim tipine uygun seçilir.
Ulaşım alanında farklılıklar görülür.
Turizm faaliyetleri iklime göre değişkenlik gösterir.
Bitki örtüsü çeşitliliği olur.
Tarım faaliyetleri ve ürün çeşitliliği görülür.
Kayaçların yapısında değişiklikler görülür.
İnsanların beslenme ve yaşam tarzları değişir.
Hastalıklarda çeşitlilik görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.