İstanbul’un Fethi Sebepleri ve Sonuçları

İstanbul’un fethedilmesi Türk İslam devletleri için manevi olarak önem taşımaktaydı. Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih gerçekleştirilmiştir.

İstanbul’un fethinin nedenleri;
Osmanlı Rumeli ve Anadolu topraklarını birleştirmek istemesi,
Bizans, Avrupa’yı Türklere karşı korumak adına Haçlı Seferlerine destek vermesi,
Bizans, Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,
Şehzadeleri birbirlerine düşürerek taht kavgalarının çıkmasına sebep olması,
Bizans konumu gereğince Rumeli’de yaşadığı sıkıntılar,
Ekonomik olarak kara ve deniz ticaretine sahip olmak istemesi,
İstanbul’un alınması ile Türklerin Balkanlardaki ümidinin kırılacak durumda olması,
II. Mehmet Batı dünyasında üstünlük sağlayarak Rumeli topraklarında güvenliği sağlamak adına harekete geçme gereği duyması ile hazırlıklar başlatmıştır.

İstanbul’un fethinin sonuçları;
Bizans imparatorluğu yıkıldı,
İstanbul toprakları Osmanlı toprakları ile birleşti,
Boğazların kontrolü Osmanlıların geline geçti,
Avrupalıların Balkanlardan Türkleri çıkarma ümitleri sona erdi,
Ticaret yollarından ipek yolu ve baharat yolları ele geçirildi,
II. Mehmet Fatih unvanını aldı,
Osmanlı İslam dünyasında saygınlık kazandı,
Karadeniz ve Akdeniz ticareti Osmanlıların eline geçti,
Büyük surlar dahi toplar yardımı ile yıkılabileceği öğrenildi, savaşlarda toplara verilen değer arttı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir