Osmanlıda Divan Üyeleri Kimlerdi

Osmanlı Devletinin yönetiminde divan üyeleri görev alırdı. Divan günümüzün Bakanlar Kuruluna eşdeğer bir makam olmaktadır. Katılımcılar Padişah, Sadrazam, Vezir-i Azam, Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, Defterdar, Şeyhülislam, Kaptan-ı Derya ve Nişancı’dan oluşmaktadır.

Vezir-i Azam (Sadrazam): Padişahtan sonra devlet bünyesinde en yetkili kişi olmaktadır. Padişah olmadığı zaman devlet yönetimi kendisindedir.

Vezir: Sadrazamdan sonra gelen ikinci yetkili kişi olup birden fazla kişiden oluşur, sadrazam tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

Kazasker: Anadolu ve Rumeli’de kazasker bulunur, askeri işlerin yanı sıra yargı işlerine bakarlardı.

Defterdar: Anadolu ve Rumeli’de iki ayrı defterdar bulunarak mali işlerin kontrolü ve takibi yapılırdı.

Nişancı: Tapu, kadastro, fethedilen yerleri gelirlerin kayıtlara geçirilmesi ve bütçenin kontrolü yapılırdı.

Şeyhülislam: Devletin alacğaı kararların İslam’a uygun olup olmadığına karar getirir. Sadrazam ile aynı yetkilere sahiptir, genelde divanın parçası olmadığı halde çağırıldığı takdirde katılırdı.

Kaptan-ı Derya: Donanma ve denizcilikle alanında komutan olarak gerekli durumlarda çalışmaları yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.